Leiding met autisme, d'ASS zalig!

Leiding met autisme, d'ASS zalig!

6 tips voor Chiroleiding

1. Gebruik hun talent

Vaak hebben jongeren met ASS erg uitgesproken talenten. Ze kunnen bijvoorbeeld erg creatief of muzikaal zijn, een getallenwonder zijn of een gave hebben voor alles wat met structuur te maken heeft. Gebruik die talenten! Dikwijls komen die erg van pas om een kampthema uit te schrijven, de financiën te beheren of om structuur te brengen in jouw chaotische leidingsploeg.

2. Leiding Op Maat!

Stimuleer aspiranten of medeleiding met ASS (dat is de afkorting voor autismespectrumstoornis) om zich in te schrijven voor een Traject Op Maat. Dat helpt jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis om écht leiding te worden.

Lees meer over Leiding Op Maat

3. Zorg voor voorspelbaarheid en structuur

Stuctuur helpt hen. Zorg dat je een bepaald ritme vindt in je leidingsploeg. Bijvoorbeeld: elke vrijdag leidingskring om 20u, zondagnamiddag Chiro van 14u tot 17u30, en vrijdagavond is je programma voor zondag klaar. Een structurele werking is trouwens altijd een goeie zaak, dus dat zijn twee vliegen in één klap! Het is ook geen probleem om eens af te wijken van die structuur (het blijft Chiro hé), maar maak dan duidelijk wat er deze keer anders is en waarom.

4. Help hen bij sociale interactie

Sociale interactie, bijvoorbeeld met ouders, is niet altijd evident. Toch is het belangrijk dat je dat hen niet ontneemt. Het is immers een belangrijk onderdeel van Chiro, toch? Help hen wanneer ze in gesprek gaan met ouders of "buitenstaanders". Laat hen gerust naar de bakker gaan om een affiche op te hangen voor je Chirofuif, maar het is zeker niet verkeerd om hen wat tips te geven voor ze vertrekken.

5. Let op je communicatie

Taal wordt door jongeren met ASS vaak letterlijk genomen, waardoor ze iets anders kunnen begrijpen dan wat jij bedoelt. Let dus op met sarcasme, grapjes en figuurlijk taalgebruik. Vertel je medeleiding met ASS beter niet dat hij of zij even de kat uit de boom moet kijken.

6. Vraag naar een handleiding

Deze tips kunnen handig zijn, maar uiteindelijk is iedereen toch vooral zichzelf. Iedereen heeft een eigen handleiding, ook jongeren met ASS. Sommige mensen kennen die handleiding intussen door en door, bijvoorbeeld hun ouders. Praat eens met hen, vraag tips en betrek hen als je op uitdagingen botst.

Lees meer over het autismespectrumstoornis