Blij gezicht

Jongeren met een beperking verdienen ook de kans om leiding te zijn.

Groep kinderen

Iedereen heeft talenten die van pas komen in een leidingploeg.

Hartje

Met Leiding Op Maat helpen we die jongeren om écht leiding te worden.

Leiding zijn met een beperking

Iedereen heeft talenten, het is enkel een kwestie van die op de juiste manier in te zetten.

We ondersteunen Chirogroepen om jongeren met een beperking of ernstige ontwikkelingsstoornis ook een rol te laten opnemen in de leidingsploeg. Dat kunnen aspi's zijn die binnenkort leiding worden, maar evengoed jongeren die al in de leidingsploeg staan.

We zoeken samen hoe we de talenten van die jongeren ten volle kunnen inzetten. We denken waar nodig buiten de vaste hokjes en zoeken echt op maat naar de meest geschikte rol, waarbij die jongere echt een meerwaarde is voor zijn of haar Chirogroep en er zelf ook veel plezier uit haalt.

Start een Traject Op Maat

Ik ken leiding/een aspi met een beperking

Hoe doen we dat? 

Als je een traject op maat opstart, nemen we contact op met jou. We bespreken samen met jou en je medeleiding wat jouw verwachtingen en talenten zijn, en wat jij nodig hebt om je goed te voelen. We organiseren een kennismakingsgesprek en bekijken samen of het voor jou interessant is om mee te gaan op Accu.

Leidingsrol op maat? 

Leiding zijn is niet altijd even simpel: vergaderen, activiteiten maken, spelletjes uitleggen en begeleiden, zorgen voor je leden, de fuif organiseren, ... Niet iedereen kan al die taken opnemen. Bij een leidingsrol op maat neem je enkele leidingstaken op, maar misschien niet allemaal. Jullie beslissen samen welke taken dat wel en niet zijn, op basis van jouw talenten.

Sander

Op Accu met een beperking

Om te groeien als leiding zit je nergens beter dan op Accu! Dat zijn geen aparte cursussen. We maken er werk van dat onze cursussen toegankelijk zijn voor jongeren met een mentale beperking of een ontwikkelingsstoornis.

Zo'n Chirocursus is erg speels, in leefgroepen en ongelooflijk leuk én leerzaam volgens alle deelnemers.

Voor de cursus

Met één of twee gesprekken maakt de cursusbegeleiding op voorhand kennis met jou en je leidingsploeg. Ze luisteren naar je verwachtingen, leggen uit hoe de cursus eruitziet en beantwoorden al je vragen.

Tijdens de cursus

Het is geen aparte cursus, je zit gewoon met andere deelnemers in een leefgroep. Je leefgroepbegeleiding helpt je met zaken die moeilijk zijn voor jou.

Na de cursus

Na de cursus blijven we in contact met jou en je leidingsploeg. We zoeken mee naar de meest geschikte rol voor jou in de Chiro.

Start een Traject Op Maat

Ik ken leiding/een aspi met een beperking

Megan - leidster met autismespectrumstoornis

"Het is een uitdaging om leiding te zijn met ASS. Ik tast volop mijn grenzen af maar ik heb er niet over getwijfeld. "

Sander - leider met een beperking

"Drie jaar geleden kreeg ik een ongeval, en sommige dingen gaan nu iets moeilijker dan vroeger. Ik heb m'n plek bij Chiro Vonk wel teruggevonden."

Marijn Germijns

Marij - cursusbegeleiding

"Door een kennismakingsgesprek konden we onze cursus goed voorbereiden voor de deelnemer op maat. Het was ook al gewoon leuk om elkaar te kennen voor de cursus begint."