De Chirowaarden? Wa's da?

De Chirowaarden? Wa's da?

Het moeilijkste aan Chiro? Uitleggen wat het precies is. Probeer het maar eens: hoe vertel je mensen die nooit in een jeugdbeweging zaten wat jij een heel weekend uitspookt in die Chiro?

Gelukkig schreven enkele belangrijke figuren uit Chiroland de Chirowaarden en ‑methodes neer. En hoewel die in de loop der jaren lichtjes aangepast werden, bleef de kern ervan altijd dezelfde. We nemen je even mee naar de beginjaren van de Chiro.

Tijdens de eerste vijftig jaar van het bestaan van Chirojeugd Vlaanderen – vanaf de jaren 30 tot de jaren 70 – stemde de Chiro haar waarden af op de christelijke achtergrond die nog duidelijk in de maatschappij zichtbaar en voelbaar was. Toen het in de jaren 80 niet zo goed ging met de Vlaamse jeugdbewegingen, en veel leden afhaakten, bleef de Chiro niet bij de pakken neerzitten en ging ze op zoek naar een nieuwe visie.

Hoe we onze werking vormgeven, bleef gelijklopend: spel blijft centraal staan. De Chiro hanteerde daarom bepaalde methoden. Als jeugdbeweging werken we gemeenschapsgericht, participatief en intuïtief.

Gemeenschapsgericht betekent dat we niet alleen onze eigen groep, onze eigen 'gemeenschap' belangrijk vinden, maar ook aandacht hebben voor de gemeenschap om ons heen. Met participatief bedoelen we dat we observeren wat bij alle kinderen en jongeren leeft, waarderen wat ze doen, en de keuzes die ze maken en de engagementen die ze opnemen stimuleren. Intuïtief ten slotte betekent dat we waarde hechten aan indrukken en ervaringen, en er actief naar streven met rituelen, symbolen, spelen, zingen, enz.

Uiteraard is de invulling van Chiro met de jaren wel veranderd. Eerst was de Chiro een geloofsbeweging (de patronaten). Vooral in de jaren 70 werden we een maatschappijbeweging: Chirojeugd kwam op straat om te protesteren. Nu is de Chiro een beweging waarin we een evenwicht zoeken tussen spel en maatschappij.

In de zoektocht naar een nieuwe visie ging de Chiro wel op zoek naar de waarden die belangrijk zijn in het Chiroleven. Zo werden de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid de kernwoorden van onze Chirovisie én onze Chirodroom: “We willen al die kinderen en jongeren die we samenbrengen een fijne tijd doen beleven, spelen om te spelen. We willen hun talenten versterken, en zo ook de samenleving versterken.”

In 1989 probeerde de toenmalige nationale Chiroproost de waarden van de Chiro samen te vatten in de drie Spiegelteksten. Daarin wordt uitgelegd wat graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid betekenen binnen de Chiro. In die eerste versie van de Spiegelteksten komt God nog expliciet voor, maar in de jaren 2000 vond Chiro de manier waarop de teksten uitgeschreven zijn niet meer geschikt en in 2005 werden ze een eerste keer herwerkt.

Centraal in die teksten staat het begrip 'spiegelen': het reilen en zeilen van de Chiro kan gespiegeld worden aan die teksten. De Spiegelteksten willen uitnodigen om af en toe stil te staan bij de waarden die we in de Chiro terugvinden en hoe we die concreet vorm (kunnen) geven in (zingevende) ervaringen: samenwerken aan verbondenheid, respect hebben voor elkaars kwetsbaarheid, jezelf niet versterken ten koste van zwakkeren, pesten en uitsluiten een halt toeroepen, intens leven en laten leven, beseffen dat je leeft en mag genieten, enz.

Afbeelding geschiedenis Chirowaarden website