Visietekst zingeving

Visietekst zingeving

1. Zin in Chiro

Aan Chiro doen is zinvol, het moet eigenlijk niet gezegd, zeker niet aan de gemotiveerde Chiroleiding die we allemaal zijn. Getuigenissen tonen dat het vooral samen beleefde ervaringen zijn die zin geven aan Chiro. Het is tijdens die momenten dat we aanvoelen dat er iets bijzonders is, dat er méér is. Het is dan ook vanuit die ervaringen - zowel positieve als negatieve - dat we aan zingeving willen bouwen.

Vier ervaringen stellen we centraal:

 • Verwondering
  Verwondering is “een gemoedstoestand die ontstaat wanneer men iets gewaar wordt dat men niet of anders had verwacht”. Het gaat hier om ervaringen die je op de meest onverwachte momenten kan opdoen. Ervaringen waarbij de groep plots overstelpt wordt door de schoonheid van de natuur, door het vernuft en de kracht van mensen, door het mooie van een kunstwerk. Het zijn ervaringen die je plots doen stilvallen, die je laten aanvoelen dat er meer is dan het dagdagelijkse.
 • Verbondenheid
  Als je ernaar streeft om groep en gemeenschap te vormen, is geen enkele ervaring zo welkom als die van verbondenheid. Je voelt gewoon dat je samen hoort. Elke vezel in je lijf zegt je dat die groep van mensen jouw plaats is. Je hebt een groep waarin je kunt thuiskomen. Je kunt je natuurlijk ook enorm verbonden voelen met andere mensen, met de natuur, met dingen, maar het gaat altijd om een gevoel van ‘wij samen’.
 • Verontwaardiging
  We weten allemaal dat in ons samenleven niet altijd alles rozengeur en maneschijn is. Ieder voor zich ervaart op een bepaald moment wel onrecht, oneerlijkheid, ergernis. Ook als groep kunnen we met die ervaring geconfronteerd worden. Het gaat om die ervaringen waarbij je tot in de toppen van je tenen voelt dat het zo niet juist is, dat het zo niet goed is. Verontwaardiging kan een groep uitdagen en sterk maken om het niet zomaar te laten bij wat is, om actie te ondernemen.
 • Onmacht
  Een ervaring waar het moeilijk is om mee om te gaan, is de ervaring van verdriet. Niemand staat te springen om verdriet te voelen en als we het toch voelen, willen we het zo snel mogelijk weer kwijt. Toch kunnen ook die ervaringen zin geven aan ons samenzijn. Misschien wel omdat zij ons het strafst de vraag naar zin doen stellen. De waaromvragen steken bij uitstek bij momenten van verdriet of angst of eenzaamheid de kop op. We spreken hier van onmacht, over die momenten waarop we ons alleen op de wereld voelen, maar waarop de Chiroverbondenheid ons kan sterken. Het zijn allerindividueelste gevoelens die een plaatsje kunnen krijgen in het groepsgebeuren.
 
 

2. Getoetst aan onze Chirowaarden

Al die ervaringen willen we toetsen aan onze Chirowaarden. Brengen die ervaringen ons op het spoor van rechtvaardigheidgraag zien en innerlijkheid? Spreken ze zo van zin of tegen-zin?

We zijn ervan overtuigd dat de Chirovisie op zingeving voor alle kinderen en jongeren kansen biedt. Om dat te stimuleren, bieden we allerlei werkvormen aan. Die werkvormen bestaan uit materiaal dat uit verschillende godsdienstig neutrale en minder neutrale kaders kan komen.

 
 

3. Zinzoeken: een intuïtief, participatief en gemeenschapsgericht proces

Ervaringen nemen als uitgangspunt kadert ten volle in de drie methoden die centraal staan in Chiro: de intuïtieve, de participatieve en de gemeenschapsgerichte methode.

Zinvolle momenten vertrekken immers vanuit onze intuïtie. We voelen enorm veel dingen aan. We voelen aan wanneer iemand zich niet lekker voelt. We voelen aan wanneer we erbij horen. We voelen aan wanneer we iemand uitsluiten. We voelen aan wanneer iets van grote betekenis is.

We willen dat aanvoelen echter niet zomaar verloren laten gaan. Als we dingen aanvoelen, dan is het belangrijk daar ook iets mee te doen. Het is ieders taak om met die momenten aan de slag te gaan. Om voor gevoelens van verwondering, verbondenheid, verontwaardiging en onmacht ruimte te creëren in de groep. Om je aanvoelen in de groep te brengen, te participeren, en om daardoor ook ieder ander aan bod te laten komen.

Zo willen we onze groep sterker maken, hechter laten samenhangen. We willen van de Chiro een plaats maken waar iedereen tot zijn of haar recht komt. Om je thuis te voelen, moet je echter ook de dingen die op je lever liggen, kunnen uiten. Je moet de vragen kunnen stellen waar je mee zit, zonder dat je daarom afgemaakt wordt, zonder dat je daarom te kijk gezet wordt, zonder dat je versleten wordt voor onvolwassen. Alleen zo kunnen we in de Chiro gemeenschap vormen.

 
 

4. Het christelijke in de Chiro(zingeving)

Onze wortels kunnen we niet bediscussiëren: onze beweging is ontstaan uit de Katholieke Kerk, ons christelijk/katholiek verleden is er.

De Chiro heeft zich altijd laten inspireren door het verhaal van kinderen en jongeren. Alle zinvolle verhalen uit alle windstreken, die in onze samenleving verteld worden, kunnen in de Chiro een plaats krijgen. Zo is het verhaal van Jezus een verhaal dat voor de Chiro al een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest is. Het is een verhaal dat vertelt over een manier van leven waar innerlijkheid, graag zien en rechtvaardigheid centraal staan. Het is ook een verhaal waar veel mensen in onze Vlaamse samenleving blijven naar teruggrijpen. Ook Chirogroepen vragen er naar aanleiding van jubilea, overlijdens, huwelijken of bivak uitdrukkelijk naar.

Daarom bieden we, naast de hoger genoemde werkvormen, ook materiaal aan vanuit het christelijke zingevingkader (Christus Koning- en bivakviering, andere werkvormen). Het spreekt voor zich dat dit materiaal in het verlengde ligt van onze visie op werken rond zingeving.