Back to top

De Chirogroepen

2 

Een Chirogroep wil aan alle kinderen en jongeren uit de buurt of het dorp elke week megasjieke activiteiten aanbieden. Dat gaat van denderende pleinspelen en nachtelijke sluipspelen, over sompige bekentochten en verrassende zoektochten, naar luidkeelse zangstondes en creatieve expressies. Het Chirojaar begint in september en eindigt met een spetterend bivak in de zomervakantie.

In een Chirogroep wordt er aandacht besteed aan momenten met de hele Chirogroep. De meeste activiteiten gebeuren echter per afdeling. Een afdeling is een leeftijdsgroep. Er zijn meestal 5 of 6 afdelingen: de ribbels (6 tot 8 jaar), de speelclub (8 tot 10 jaar of 6 tot 9 jaar), de rakwi's (9 of 10 tot 12 jaar), de tito's (12 tot 14 jaar), de keti's (14 tot 16 jaar) en de aspi's (16 tot 18 jaar). We zijn er bovendien van overtuigd dat we pas vanaf het eerste leerjaar een meerwaarde kunnen bieden en stellen daarom een minimumleeftijd.

De hele werking van de Chirogroep wordt verzorgd door de leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, kinderen en jongeren begeleiden, een bivakplaats zoeken, de financiën gezond houden, subsidies aanvragen, ouders bezoeken, naar de jeugdraad gaan, samen vergaderen... Zij beslissen wat er al dan niet gebeurt in hun Chirogroep.

De leidingsploeg bestaat uit jonge vrijwilligers. Zonder vergoeding stoppen ze wekelijks vele uren van hun vrije tijd in hun Chirowerking. Uit hun ploeg kiest de leiding één of twee groepsleid(st)ers. Zij bewaren het overzicht over de hele werking, zitten de vergaderingen voor en vormen een aanspreekpunt voor externen. Soms kiezen ze ook voor een volwassen begeleid(st)er die hen advies kan geven vanuit het gezichtspunt van iemand met wat meer levenservaring, met kinderen, enz.

Al houdt de Chiroleiding de touwtjes in handen, ze kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken. Ze kunnen daarvoor meestal rekenen op hun plaatselijke netwerk van ouders, sympathisanten, vzw's, oudercomités, oud-leidingswerkingen, jeugddiensten, ander jeugdwerk, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren. Die netwerkpartners in de buurt kunnen een steun vormen voor een Chirogroep.
De steun van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking, maar de Chiro is ook een open beweging, die iets wil uitstralen in de maatschappij. We roepen Chirogroepen op om te participeren, om zich te engageren in het plaatselijke netwerk, om mee te bouwen aan een buurtgemeenschap.

Elke Chirogroep verschilt. Sommige groepen hebben maar 4 afdelingen, sommige geven op zondag activiteiten terwijl andere dat op zaterdag doen, sommige om de twee weken, sommige zijn gemengd, sommige enkel meisjes of jongens, sommige hebben 15 leden, sommige 150, sommige hebben 2 leid(st)ers, sommige 30, sommige dragen systematisch Chirokleren, sommige niet. Daarom kijk je best eens op hun eigen sites (als ze er een hebben, natuurlijk).