Back to top

Christus Koning

34 

De oorsprong van Christus Koning als christelijk/kerkelijk feest

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november.

De term Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).

De oorsprong van Christus Koning als Chirofeest

Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders.

In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.

Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden tradities in ere en vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling.