Vijf redenen waarom het klimaat de Chiro doet veranderen

Vijf redenen waarom het klimaat de Chiro doet veranderen

De afgelopen maanden gebeurde er iets opvallends: twee Vlaamse jongeren, Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19), besloten om op eigen houtje te betogen voor een ambitieus klimaatbeleid. Als jeugdbeweging vinden we het geweldig dat onze jongeren zich ontpoppen tot kritische burgers. De Chiro riep in december op om mee te lopen tijdens de klimaatmars in Brussel. En ook in januari zal je de Chirovlag, naast die van een heleboel andere Belgische jeugdbewegingen en -verenigingen, zien wapperen. Is dat allemaal wel nodig? We geven je graag vijf redenen waarom we vinden van wel.


1.    Leden van de Chiro zitten boordevol engagement

Engagement, een woord dat alle Chiroleiding kent. Als lid en als leiding geef je telkens weer het beste van jezelf voor je favoriete jeugdbeweging. En bij dat engagement komt een portie verantwoordelijkheid kijken. Het is daarom logisch dat onze Chiroleiding en -leden betrokken zijn bij de wereld om hen heen. Ze werken mee aan een samenleving waarin kinderen en jongeren een plaats krijgen. Door mee te strijden voor een ambitieus klimaatbeleid werken ze mee aan een mooie toekomst voor kinderen en jongeren.

2.    Jongeren kijken kritisch naar de wereld

Van klimaathysterie tot klimaatontkenners: jongeren kijken met een kritische blik naar onze wereld. Ze maken op basis van voor- en tegenargumenten doordachte keuzes. Jongeren komen op straat omdat ze wakker liggen van hun toekomst. En hun toekomst, die van alle jongeren en kinderen (over heel de wereld), daar ligt ook Chirojeugd Vlaanderen wakker van. Daarom laten we onze stem horen.

 

3.    Plastic is een vissoort en zure regen trommelt op ons dak

We zien vaker en vaker de gevolgen van vervuiling en als Chirojeugd zijn we daarover verontwaardigd. We mogen ons niet laten verblinden door een gevoel van onmacht. Als Chiro kunnen we ons steentje bijdragen: door onze leden het speelterrein te laten opruimen, opruimacties te organiseren, het gebruik van brooddozen en drinkbussen te stimuleren, enz. Onze leden en leiding nemen daarin hun verantwoordelijkheid op, maar dat kunnen ze niet alleen. Beleidsmakers, neem diezelfde verantwoordelijkheid op. 

 

4.    Kinderen en jongeren leren niet alleen met elkaar omgaan, ook met hun omgeving

Elkaar graag zien, respect en vriendschap: dat ligt aan de basis van Chiro. Onze leden leren met elkaar te spelen, smeden vriendschappen voor het leven en leren respect te hebben voor elkaar. Maar daar blijft het niet bij. Als we deze zomer weer op bivak gaan, genieten we van tien dagen in de natuur. We spelen er onbezorgd en geven er met plezier onze gekende luxe voor op. Op die manier leren we de natuur te respecteren. En dat willen we nog vele jaren kunnen blijven doen.

5.    Onze leden laten van zich horen, en tonen hun wil om de samenleving mee vorm te geven

In de Chiro krijg je een plaats binnen je groep en leer je dat jouw mening waardevol is. Een Chirogroep is ook geen eiland. Vol enthousiasme leggen groepen bijvoorbeeld nieuwe speelbossen aan, iets waarvoor ze blijven ijveren. Ja, ze laten van zich horen en bouwen zo mee aan de samenleving. Chirojeugd Vlaanderen ijvert samen met hen mee voor een samenleving die kinderen en jongeren centraal zet.