Een kind ‘terugsturen’ doe je niet

Een kind ‘terugsturen’ doe je niet

Anna-Maria moet vertrekken. Op enkele weken tijd staat haar wereld op zijn kop: agenten komen haar halen en ze wordt opgesloten in een gesloten instelling in Steenokkerzeel. Mensen zien Anna-Maria niet meer, maar noemen haar 'illegaal'. Haar gekende omgeving volledig verdwenen. Chirojeugd Vlaanderen vindt het onmenselijk dat Anna-Maria plots wordt losgerukt uit haar vertrouwde omgeving, opgesloten in een instelling en weggestuurd naar een land waar ze geen thuis heeft.

 

We herkennen dat verhaal maar al te goed, en het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. We voelen ons er keer op keer niet goed bij. Ook Chirogroepen krijgen meer en meer te maken met gedwongen uitwijzingen van leden, bv. van Keyda in Chiro Eine. Maar ook buiten de Chiro zijn er vele gevallen van kinderen die hier zijn opgegroeid en die 'teruggestuurd' worden naar hun zogezegde thuisland. Die grote levensverandering is schadelijk voor een kind, het kan leiden tot posttraumatische stress en gaat in tegen de rechten van het kind. Ook de groep rond het kind blijft vaak met veel vragen achter. Leiding snapt zelf ook niet altijd waarom het gebeurt en blijft met heel wat vragen achter.
 

Vluchtverhalen zijn altijd complex. Dat het moeilijk is om daar regels en wetten voor te maken, beseffen we maar al te goed. Daar willen we dan ook geen uitspraken over doen. Maar we voelen dat er iets niet klopt in alles wat er nu gebeurt, we voelen dat het niet de kinderen zijn die voorop staan, dat het niet de kinderen zijn waar naar geluisterd wordt.

 

We vragen daarom met druk, net zoals het kinderrechtenverdrag stelt, dat de belangen van het kind altijd de eerste overweging zijn bij beslissingen. Chirojeugd Vlaanderen wil dat overheden rekening houden met de effecten die zulke beslissingen hebben op kinderen, jongeren en hun omgeving. Daarom ijveren we voor de herziening van de migratiewetgeving, met het belang van het kind als afdwingbaar principe, rekening houdend met de Rechten van het Kind.

 

Laten we er in het belang van Anna-Maria, Keyda, Djellza, en alle andere kinderen die ook een zorgeloze zondag verdienen, net als onze eigen 112.000 leden, ervoor zorgen dat zulke verhalen in de toekomst niet meer voorkomen. Geef kinderen en jongeren een stabiele toekomst, ze hebben er recht op.

Bij vragen kan je ons altijd contacteren via het algemeen nummer.

Contactpersonen

 

Verantwoordelijken voor alle perscontacten Chirojeugd-Vlaanderen vzw:

 

Afbeeldingen en downloads: chiro.be/pers.

 

 

 

CHIROJEUGD VLAANDEREN

 

Chirojeugd Vlaanderen is met ruim 112 000 leden en 895 Chirogroepen de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

 

De Chiro brengt op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren bijeen in hun vrije tijd. We spreken daarbij alle kinderen en jongeren aan, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht wat ze kennen of kunnen.

 

Via spel doen kinderen en jongeren ervaringen op, ze leren samenleven, ze krijgen zicht op zichzelf en de wereld. De Chiro is een leerschool voor het leven. Spel wordt een manier van leven.

 

De Chiro is geen eiland, maar is betrokken op de brede gemeenschap. We zetten jongeren ertoe aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving.