Startviering 2018: Jaarthema ça va?!

Startviering 2018: Jaarthema ça va?!

en jaarthemaviering voor de Chirogroep (en publiek) én een viering om met je leidingsploeg stil te staan aan het begin van het werkjaar. 

 

 
 

Jaarthemaviering: ça va?! voor Chirogroepen

Een reeks ideeën, die je kan herschikken, aanvullen of waaruit je kan kiezen.

Welkom

Lezer 1 liefst in de outfit die beschreven wordt:
Vandaag heb ik een oranje broek aangedaan met daarbovenop een groene T-shirt en een roze vestje. Ik droeg blauwe oorhangers en een gele lipstick. De hakken van mijn schoenen waren wel tien centimeter hoog en mijn veters twee meter te lang. Mij armen waren bedekt met pastelkleurige armbanden en mijn lenzen hadden wisselende tinten. Mijn tasje bestond uit imitatiekrokodilleleer en al mijn vingernagels waren met kleine gezichtjes opgesmukt.
En weet je, mensen zegden dat ik raar was en dat ik niet meer dezelfde was als vroeger. Terwijl ik enkel even mijn vrolijkheid van binnenin naar buiten had gebracht. Morgen draag ik heus weer mijn jeansbroek en slobbertrui. En dan ben ik nog altijd niemand anders dan mezelf.

Lezer 2:
Welkom iedereen, welke kleur broek of rok of haar je hebt.  Met krullen of kaal, welgezind of met spinnenwebben in je hoofd.  Je bent welkom, meer nog: we zijn blij dat je erbij bent.  Het nieuwe jaarthema 'Ça va?' daagt ons uit om naast aandacht voor al het leuke, ook aandacht te geven aan wat niet tof is.  Iedereen heeft het 's moeilijk en kan er deugd aan hebben dat te vertellen.  Luisteren, er zijn: het is goud waard.


Verzoeningsmoment

Een groep groeit
Als er iets niet klikt, dan kan dat iets groots of iets kleins zijn, dan moet je dat oplossen.
Een goede ploeg maak je nooit alleen, nooit met eigen volk alleen.
Er is altijd wel iemand anders bij, een vreemde eend in de bijt,
iemand die een beetje verloren loopt.
Je moet zoeken, elkaar beter leren kennen, iemand aanvaarden zoals hij is,
met zijn fouten, maar vooral met zijn talenten, geven en nemen, oplossingen zoeken en spanningen doorbreken.
Het ideaal kan niet in één keer worden bereikt, aan een goede ploeg, een goede sfeer moet je voortdurend werken.


Dienst van het woord

Verhaal

Suggesties:

 • Jaarthemaverhaal over de Eenhoorn
 • Verhaal uit 'De genezing van de Krekel' of eentje over de eekhoorn en de mier, van Toon Tellegen

Bijbelverhaal: Marcus 10,46-52
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Jezus bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.” Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.” Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Suggesties voor duiding

 • Hoewistgoed.  Allesgoedjaja.  Eigenlijk zouden deze woorden in het woordenboek kunnen, want ze worden vaak gebruikt.  Neen, u denkt juist: ze bestaan niet.  Hoewist wil zeggen 'hoe gaat het met je?' en er hoort tijd bij om naar het antwoord te luisteren.  Allesgoed is geen vraag.
 • Soms gaat het goed met ons en dat delen we graag, op velerlei manieren.  Dat mag, dat is leuk.  Soms gaat het minder goed en dan zwijgen we.  Dat mag, maar dat zou niet moeten.  Het zou fijn zijn wanneer het mogelijk is om eerlijk te zijn: hoe het met ons gaat, wat ons bezig houdt, wie we missen, waar we van wakker liggen en waar we van dromen.
 • Grote en kleine verhalen delen, vreugde en verdriet: daar is veel plaats voor in de Chiro!


Voorbeden


Geloven in mensen

Ik geloof in de mogelijkheden van elke mens.
Ik geloof in mijn eigen kracht.
Ik geloof dat alles wat gebeurt zijn betekenis
heeft en kan hebben in het geheel van mijn leven.
Ik geloof dat ik naar mensen toe kan gaan en van hen houden.
Ik geloof dat ik veel zomaar krijg.
Ik geloof dat ik ook mij ook zwak en onmachtig mag voelen.
Ik geloof dat leven is:
zijn en worden wie je bent,
anderen laten zijn en worden wie ze zijn,
kiezen voor mensen tegen de stroom in,
vertrouwen hebben ondanks alles wat gebeurt.
Ik geloof dat de mens als hij wil,
goedheid en liefde kan laten groeien en bloeien.
Ik geloof in het wezen dat mens wordt genoemd.


Dienst van de tafel

Wanneer jullie eucharistie vieren, volgt nu het eucharistisch gedeelte.


Muzieksuggesties:

 • Jaarthemalied Ça va?, Chiro
 • Zindering, Chiro
 • Alles, Kinderen voor kinderen
 • Iedereen is van de wereld, The scène
 • Alles gaat goed, Hannelore Bedert
 • Radiostilte, Hannelore Bedert

 

Meer input nodig?  zingeving@chiro.be of www.chiro.be/zingeving.

 

 
 

Jaarthemaviering: ça va?! voor leidingsploegen

Geïnspireerd op een viering uit het Baggerboek

Onderstaande viering kan een zinvol groepsgebeuren worden bij de start van een Chirojaar. Op een avond of op een leidingsweekend met wat kaarslicht en zonder haast voor een of andere fuif heeft zo'n viering het meest kans op slagen . Verzorg de sfeer in het lokaal en de 'belichting'.  Zorg voor een wit papieren tafelkleed met wat theelichtjes en enkele takken groen.
Muziek (zelf zingen indien mogelijk) is belangrijk.  Behalve gekende Chiroliedjes en het jaarthemalied, staan er zeker sfeerliedjes op jullie speellijsten


Lezer 1

Het begin van een nieuw werkjaar en zoveel dingen zijn onzeker,
want hoe moet het nu met die nieuwe medeleiding
die je helemaal niet zo goed kent en met rakwi Leen
die de boel op stelten wil zetten of met Hans,
de tito die er altijd zo triest uit ziet en met die ketibende
die andere dingen verwacht dan jij hen kan geven
en de speelclubber van wie je weet dat het thuis allesbehalve
goed gaat of de sloeber die van zijn ma naar de Chiro moet komen
en dat eigenlijk niet wil ...

Gelukkig zijn er zoveel meer anderen die je wel kent,
die graag komen en jou graag zien komen.

En met die mensen allemaal samen moet het weer gebeuren
een heel werkjaar lang elke zondag, elke zaterdagavond
en zoveel dagen in de week ertussen wordt er wel iets voor 
de Chiro gedaan en dan nog met liefs.

En we moeten het kamp halen als hoogtepunt van onze werking
en dat zou allemaal moeten lukken met studies en werk erbij.

Je vraagt je soms af waar je de energie daarvoor moet halen ...
een paar antwoorden hierop vinden we in het volgende verhaal.


Lezer 2 - Naar het Jezusverhaal - Mc. 10, 13-16

Het moet een avond geweest zijn de hele dag was Hij bezig geweest met mensen
een dag vol geduld, begrip en aandachtig luisteren, moed insprekend, en hoop opwekkend.

Moe van 't vele luisteren, zat Hij met zijn leerlingen wat te rusten onder een boom.

Toen brachten een aantal moeders uit het dorp hun kleine kinderen bij Hem
Ze vroegen Hem of Hij hun baby's de handen wou opleggen, hen aanraken
en een gebed uitspreken.


Lezer 3

Ook in onze Chirogroep komen mensen hoopvol naar anderen toe.

De nieuwe tito die de weg en de gewoonten
nog niet kent of snakt naar een vriendelijk woord
of blijk van herkenning van iemand anders in die groep.

De kerel of de speelclubber die veranderde van afdeling
zwalpend tussen oude bekenden en nieuwe gezichten.

De leidster bij een heel nieuwe afdeling die vol verwachting en enthousiasme
het lokaal binnenstapt maar helemaal niet weet, wat het vandaag weer zal worden.

De ouders van de leden met een waslijst vragen en twijfels
die niet willen buitengesloten worden van wat er in die groep gebeurt.

De freelancers die zich soms wel afvragen of ze niet vergeten zullen worden

VeeBee's en proost, soms met een hoop gezaag en bemerkingen
over praktische zaken die hopen dat hun taak niet tot dit beperkt wordt.

Alle mensen in deze groep hebben iets van de moeders
met kleine kinderen stilletjes hun hoop en dromen koesterend.

Het is hier en nu dat deze kunnen worden vervuld beetje bij beetje.


Teken een groot uurwerk op het papieren tafellaken waar je met z'n allen rond zit. In plaats van uren, noteer je de namen van de maanden. Je vraagt aan de leiding om te denken over een moment in vorig werkjaar dat 'echt Chiro' was voor hen. Een moment waarvan ze weten dat ze dromen vervuld hebben.
Deze momenten vertellen ze nadat ze hun theelichtje gesitueerd hebben op de uurwerkkalender.
Op tafel liggen ook nieuwe leidingskoorden voor de leiding (VB of proost of groepsleiding zorgt hiervoor) Je bindt deze losjes aan elkaar en zo vorm je een cirkel. Die vormt het decor tot het einde van de viering.


Lezer 2 - Naar het Jezusverhaal

Toen de leerlingen van Jezus de vraag van de moeders hoorden, wilden zij
- misschien wel goed bedoeld - duidelijk maken dat het voor hun meester
genoeg geweest was die dag.

Tegen de vrouwen en de kinderen durfden ze weleens uitvaren
en op een barse manier stuurden ze hen weg.


Lezer 4

En wij?
Wie stuurden wij weg omdat we wel iets anders te doen hadden.
Wie stuurden wij weg omdat het beter zou passen op een ander moment.

Wie stuurden wij weg door te roddelen achter de rug
en het nodige gesprek rechtstreeks niet aan te gaan?

Wie stuurden wij weg, door de pesterijen van de andere leden
niet aan te pakken en te doen alsof we 't niet merkten
wie heeft door mij weleens de moed verloren
wie bleef alleen staan, omdat ik geen hand reikte
wie viel uit de boot omdat hij niet is zoals ik ben
wie moest op de bank omdat ik zo graag speelde en scoorde
wie heeft niets omdat ik alles heb
wie krijgt geen kans omdat ik in de weg sta
wie ben ik op dit moment maar vooral
wie kan ik zijn?


Tussendoor: Baby, can I hold you tonight? - Tracy Chapmann of een ander liedje


Lezer 2 - Naar het Jezusverhaal

Jezus zou Jezus niet zijn als Hij dat liet gebeuren
Hij riep de kinderen terug hoe moe hij ook was
Voor hem was een kind evenveel of nog meer waard
 dan één of andere hoge oom - en in die tijd, ook in de onze
is dat niet zo vanzelfsprekend- Hij zei: "Laat de kinderen tot mij komen"
Trouwens Iedereen zou beter wat meer van een kind in zich bewaren
mensen moeten creatief zijn 'n gezonde dosis naïviteit bezitten
en hopen dromen koesteren zo'n mensen, die zijn zoals deze kinderen
behoren tot het Rijk de Hemelen en Hij legde hen de handen op
praatte nog lange tijd na met de moeders en 's anderendaags vertrokken ze
naar andere hopenden.


Lezer 5

Ook wij kiezen voor kinderen een niet vanzelfsprekende keuze in deze tijd
kinderen vertragen alles het verkeer, het werk in huis, de plannen die je voor jezelf maakte.
Kinderen en jongeren doen ons stilstaan bij wat echt belangrijk is graag zien, respect voor anderen,
de zin van het leven, het mooie van de wereld, het naïeve dat de waarheid verduidelijkt.

Slot

Aan het einde van de viering wordt de leiding uitgenodigd om het leidingswoord te zeggen terwijl ze de 'kring' van leidingskoorden vasthouden. Daarna wordt iedereen gevraagd om een kaartje te schrijven naar de medeleid(st)er met een wens voor komend werkjaar. Als iedereen daarmee klaar is, maakt de vieringleid(st)er koord per koord los en geeft ze door. Elke leid(st)er zegt zijn wens voor z'n medeleiding luidop en doet hem/haar daarna de leidingskoord om de hals.
Daarna zing (of luister) je samen (naar) het leidingsploeglied. (CD Chiro, Geen maat voor niks, 1996).

 

Extra inspiratie nodig?  zingeving@chiro.be & www.chiro.be/zingeving

Contact

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving Engagement Solidariteit.