Jaarthemaviering (met suggesties voor KK) 2022-23

Jaarthemaviering (met suggesties voor KK) 2022-23

Chirohiro's!

Ter info, vooraf:

Bij deze suggesties voor een stilvalmoment of viering tijdens het Chirofeest op Christus Koning vind je er die al in de jaarthema-startviering zitten. Als jullie bij het begin van die Chirojaar die viering gebruikten, kies dan nu voor de KK-suggesties.

Lied om mee te beginnen, suggesties:

Jaarthemalied ’21-’22: Chiro geeft vonken

Jaarthemalied ’09-’10: Een maatje meer - MP3

Jaarthemalied '09-'10: Een maatje meer - tekst & muziek
Dag wereld

KK: 'Messias', Bart Peeters

KK: 'Kies samenspel', Chiroliedje, tekst & muziek

KK: 'Kies samenspel', Chiroliedje - MP3

Welkom


Inleiding


Met je handen kun je alles:
brood snijden voor wie honger heeft,
een sigaret opsteken, haren strelen,
kinderen leren lopen,
een groet brengen aan eender wie,
een vuist maken tegen uitsluiting.

Met je handen kun je alles,
er is wel een verschil
tussen het één of het ander.
Trouwens, niet iedereen is vrij
te doen met haar handen, wat ze wil.
Naar Het Baggerboek

Wat kunnen wij met onze handen, met onze talenten?
Waar zetten we ons voor in?
Waar steken we tijd en energie in?


Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht
Niet de duisternis, maar het Licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
Nelson Mandela

 

KK

Helden, hier vandaag samengekomen: welkom! Chiroleden, de helden van hun ouders en leiding. Leiding, de helden van leden en supporterende ouders. Ouders, helden van de jonge leden en eigenlijk toch ook van de puberende oudere leden en leiding. Familie en sympathisanten, heldhaftig in steun voor de Chirogroep: paraat om te helpen of langs te komen bij een evenement.
De Chirohelden – of Chirohiro’s, zoals ze dit Chirojaar genoemd worden – zijn er ook: Julius, Louisa, Luca, Sarah en Jonas. Straks komen hun belevenissen aan bod.

Als je eucharistie viert, voeg dan dit deel toe:
Een held van lang geleden, waar we vandaag ook verhalen over zullen vertellen, is Jezus. Hij was een speciale kerel, die zich vast thuis had gevoeld in de Chiro. En Hij had zijn eigen opvatting over helden en koningen en je inzetten voor anderen.


Verhalen om te vertellen, suggesties


Verhaal jaarthema Chirohiro’s:

over Julius/Dokter Ça Va, Louisa/Lady Perfect, Luca/De Loljas, Jonas/King Knutsel & Sarah/Miss Grasspriet.
Duiding: elke Chirohiro zet volop talenten in om van de Chiro een geweldige groep te maken.  Samen kunnen ze alles.


Verhaal uit het Oude Testament:

over Mozes die stottert en denkt dat hij niet veel kan

In het boek Exodus, hoofdstuk 4, verzen 10-19
Duiding: Mozes heeft veel talenten en een groot gevoel voor rechtvaardigheid.  Hij zet zijn beperkingen op de voorgrond om onder een opdracht uit te komen.  Gelukkig laat hij zich overhalen en krijgt hij hulp van zijn broer en diens talenten.

KK - Verhaal uit het Oude Testament:

over de eenvoudige jongen David, die tot koning gezalfd wordt.
In het tweede boek Samuel, hoofdstuk 5, verzen 1-3
Duiding: een herdersjongen, die eerst goed zorgt voor de schapen die hij hoedt, en onverwacht koning wordt. Hij zal een goede koning blijken, een koning die zich bekommert om zijn volk.


Verhaal uit het Nieuwe Testament:

over talenten krijgen en ze (niet) gebruiken

In het boek van Matteüs, hoofdstuk 25, verzen 14-30
Duiding: de talenten worden ongelijk gegeven en ook de verwachtingen verschillen.  Hoe kunnen we daarmee omgaan?  Wat is er nodig om te durven?


Verhaal uit het Nieuwe Testament:

over je talenten inzetten op een (on)eerlijke manier.

In het boek van Lucas, hoofdstuk 19, verzen 1-10
Duiding: slim zijn en anderen bedriegen of toch eerlijk zijn?  Het laatste is veel fijner.

KK - Verhaal uit het Nieuwe Testament:

over Jezus die gepest en uitgelachen wordt door sommigen en respect krijgt van anderen.

In het eerste boek van Lucas, hoofdstuk 23, verzen 35-43
Duiding: Jezus had vrienden en vijanden, heel zijn leven. Sommigen wisten zich geen houding te geven, vonden zijn boodschap van naastenliefde te radicaal en keken op hem neer. Anderen werden geraakt door wat hij zei, probeerden zijn voorbeeld te volgen en zorgden zo goed mogelijk voor elkaar.

Hoop & vertrouwen

Ik geloof in de mogelijkheden van elke mens.
Ik geloof in mijn eigen kracht.
Ik geloof dat alles wat gebeurt betekenis heeft en
kan hebben in het geheel van mijn leven.
Ik geloof dat ik naar mensen toe kan gaan en van hen kan houden.
Ik geloof dat ik veel zomaar krijg.
Ik geloof dat ik me ook zwak en onmachtig mag voelen.
Ik geloof dat leven is: zijn en worden wie je bent,
anderen laten zijn en worden wie ze zijn, kiezen voor mensen,
tegen de stroom in, vertrouwen hebben, ondanks alles wat gebeurt.
Ik geloof dat de mens, als die wil, goedheid en liefde kan laten groeien en bloeien.  Ik geloof in het wezen dat mens wordt genoemd.
Uit het Baggerboek

Dienst van de tafel

Als jullie eucharistie vieren, is dit de plek voor de instellingswoorden, de vredeswens en de communie.
Als jullie geen eucharistie vieren, sla je dit stukje over.

KK - Liedje voor op de achtergrond

‘Heroes’, Mans Zelmerlöw
‘Heroes of Our Time’, DragonForce

Doe-moment: talentenbingo

Kan je verschillende namen van je afdeling invullen en bingo maken?  Maak een tabel met 16 vakjes, vul eerst de lege vakjes in met extra talenten van je Chirovriend.inn.en.

… … speelt eerlijk
    
… … komt op tijd        

… … deelt haar/zijn vieruurtje

… … doet altijd enthousiast mee    

Joker
… … sluit niemand uit

… … ruimt spontaan op
… … helpt vaak knutselklunsen
… … scoort meestal punten scoren voor het team

 

Slot

We vragen ons af:
wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd of geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
Nelson Mandela

 

Slotlied


Jaarthemalied Chirohiro’s