Spiegeltekst: Rechtvaardigheid

Spiegeltekst: Rechtvaardigheid


Rechtvaardigheid
is beseffen
dat iedereen
evenveel waarde heeft
en elke mens
een hoopvolle toekomst geven;
alle mensen
laten meespelen
in onze samenleving
en hen geven
wat ze daarvoor nodig hebben;
jezelf niet versterken
ten koste van zwakkeren.

Rechtvaardigheid
kiezen we in de Chiro
door te leren delen;
je in de eerste plaats
in te spannen voor
wie het moeilijker heeft;
pesten en uitsluiten
een halt toe te roepen
en te kiezen
voor geweldloos overleg.

Rechtvaardigheid,
voor een wereld
waar we samen werken
aan vrede
en streven naar
een leefbare aarde
voor iedereen,
nu en morgen.