Spiegeltekst: Graag zien

Spiegeltekst: Graag zien

Graag zien
is als vrienden
omgaan met elkaar,
en weten
dat de ander geen middel is
om je eigen doel te bereiken;
aanvaarden
dat iemand anders
anders is,
en samen werken
aan verbondenheid;
kiezen om elke mens te waarderen,
zomaar,
om wie die is.

Graag zien
kiezen we in de Chiro
door te zorgen
dat iedereen
zich thuis voelt
in de groep;
rekening te houden
met de ander,
en respect te hebben
voor iemands kwetsbaarheid;
te bouwen aan een vriendengroep
die sterker is
dan ruzie.

Graag zien,
voor een wereld
waar mensen zo samenleven
dat iedereen
er beter van wordt,
dichtbij en veraf;
waar we samen werken
aan een levende gemeenschap
waarin verbondenheid
voelbaar wordt.