Hoe begin je aan (ver)bouwen?

Hoe begin je aan (ver)bouwen?

Ouder worden doen we allemaal. Van ribbel tot aspi, van leiding tot oud-leiding en misschien wel ouder van een stoere Chirojongen of ruige Chirochick. Maar ook de lokalen waren we vertoeven verouderen in die periode. Daarom staat iedere leidingsploeg om de zoveel jaar noodgedwongen stil bij de staat van de lokalen: zijn ze nog groot genoeg voor ons ledenaantal? Zijn ze nog wel veilig? Nee? Tijd om te (ver)bouwen! Wij vroegen de commissie Jeugdbeleid de pieren uit hun neus om jullie vaakst gestelde vragen over (ver)bouwen te beantwoorden.

 

1.Kan je als Chirogroep alleen je lokalen bouwen of betrek je er beter ouders en andere externen bij ?


Wij raden altijd aan om er zeker externen zoals ouders bij te betrekken als je een lokaal wilt verbouwen of een nieuwbouw wilt zetten. Denk bijvoorbeeld aan ouders die ervaring hebben met verbouwen of een architect uit het dorp. Leiding kan ook eens kijken wie ze in hun contactenpoule hebben, welke mensen ze in de buurt hebben die kunnen helpen en mee kunnen nadenken.

2. Richt je het beste een vzw op als je lokalen wilt (ver)bouwen?


Het is een must om een vzw op te richten als je zelf lokalen gaat bouwen. Er zal sowieso een enorme geldstroom komen. Als je gaat verbouwen, zal je heel veel materiaal moeten aankopen. Er zullen werknemers en aannemers zijn met wie je contracten moet afsluiten. Voor zo'n project is het aangewezen een vzw op te richten. Een feitelijke vereniging heeft namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Iemand van de leiding heeft als individu wél een rechtspersoonlijkheid en kan een contract ondertekenen. Zij worden dan zelf aansprakelijk gesteld als er iets fout loopt. Als je een vzw opricht, heeft die vzw een rechtspersoonlijkheid en kan je in naam van je vzw contracten ondertekenen of andere overeenkomsten aangaan. Dat wil niet zeggen dat je als bestuurder niet aansprakelijk gesteld kan worden, maar er is een groter geheel – de rechtspersoonlijkheid van de vzw – dat alle verantwoordelijkheid moet dragen.

3. Hoe richt je een vzw op die enkel voor je lokalen is en niet voor de Chirowerking zelf?


Het is heel belangrijk dat je de vzw naast je Chirogroep opricht, of je dat nu doet voor je fuif, voor je lokalen of voor een andere overeenkomst. Als je dat niet doet en je Chirogroep wordt een vzw, dan kan je groep niet meer aangesloten blijven bij Chirojeugd Vlaanderen. Wij kunnen enkel feitelijke verenigingen aansluiten. Dat zou meteen ook betekenen dat je Chirogroep dan niet meer verzekerd is via Chirojeugd Vlaanderen. Laat je Chirogroep dus als feitelijke vereniging verder bestaan.

Om een vzw op te richten, moet je statuten schrijven. Daarin beschrijf je duidelijk het doel van de vzw, waarom hij opgericht is. In dit geval is de vzw opgericht voor het beheer van de lokalen en niet voor het beheer van de hele Chirowerking. Daarnaast zorg je er ook voor dat maar enkele leiders en/of leidsters lid worden van de vzw, aangevuld met de externe personen die zich willen engageren. Zo is het duidelijk dat de vzw apart staat van je Chirogroep, die gewoon een feitelijke vereniging blijft.

Meer info over het oprichten van een vzw en de specifieke stappen die je daarvoor moet doorlopen, vind je op scwitch.be.

 

4. Bestaan er subsidies voor bouwwerken?


Er zijn heel weinig subsidies en zeker heel weinig laagdrempelige subsidies waar een Chirogroep aanspraak op kan maken bij het bouwen. Er is wel een investeringssubsidie voor het bouwen van duurzame jeugdwerkinfrastructuur maar die is heel hoogdrempelig. Je moet aan een vrij groot verbruik voldoen in kilowattuur per jaar om van die subsidie gebruik te kunnen maken. In feite moet je al met meerdere groepen samen een dossier indienen voor je effectief aanspraak kan maken.

Je kunt via Chirojeugd Vlaanderen wel fiscaal aftrekbare giften ontvangen. Dan kunnen ouders en andere sympathisanten schenkingen doen, en dat bedrag kunnen ze aftrekken van hun belastingen. Informeer ook zeker eens bij de gemeente of er middelen zijn. Misschien kunnen zij kijken of er subsidies zijn voor nieuwe infrastructuur.

5. Kan je met je Chirogroep een lening aanvragen?


Als Chirogroep kan je zeker een lening aanvragen. Daarvoor moet je gewoon bij de bank zijn. Natuurlijk kost een lening bij een bank geld, want je moet er interest op betalen. Meestal is dat dus niet zo'n positief verhaal, want je verliest er geld mee. Wat veel Chirogroepen doen, is vragen of ze bij de gemeente renteloos kunnen lenen. Dan leent de gemeente een bedrag aan de Chirogroep en moet de groep jaarlijks een deel terugbetalen. Dat kan natuurlijk alleen als de gemeente daarvoor open staat.

Als je geld leent, staan de gemaakte afspraken in schriftelijke overeenkomsten. Het is belangrijk dat je die overeenkomsten goed bijhoudt, bijvoorbeeld op Google Drive of uitgeprint in een map. In een leidingsploeg is er een komen en gaan van leiding. In je vzw mik je op meer continuïteit, zodat de naleving van de overeenkomsten de tand des tijds kan doorstaan.

6. Bestaan er alternatieven of creatieve oplossingen om het (heel erg dure) bouwen van nieuwe lokalen te vermijden?


Als je met je groep dringend op zoek bent naar lokalen kan je eens kijken of het mogelijk is om lokalen te delen met andere jeugdverenigingen of met scholen. Vanuit de Chiro stimuleren we gedeeld ruimtegebruik omdat het ook duurzaam is om geen lokalen te hebben die enkel in het weekend gebruikt worden. Er zijn wel een aantal nadelen aan verbonden: je moet heel wat afspraken maken en regels opstellen. We raden ook altijd aan om een eigen lokaaltje te voorzien voor de leidingsploeg waar je op vrijdagavond kan vergaderen, en een materiaalruimte die je niet moet delen met andere verenigingen. Een andere optie is om eens te gaan luisteren bij de parochie en de gemeente. Die kunnen kijken welke leegstaande ruimtes of gebouwen je eventueel kunt gebruiken. Nieuwe lokalen hoeven niet per se nieuwbouw te zijn.

Voor meer informatie kan je altijd mailen naar de Commissie Jeugdbeleid of een kijkje nemen op jeugdlokalen.be. Vraag zeker de gratis brochure ‘Jeugdlokalen & het (ver)bouwproces’ aan. Daarin vind je up-to-date informatie die je van begin tot eind begeleidt bij het (ver)bouwen.