We hebben te weinig speelruimte of onze lokalen zijn te klein

We hebben te weinig speelruimte of onze lokalen zijn te klein

Ook dat kan een reden zijn om een ledenstop in te voeren: de lokalen zijn simpelweg te klein of er is te weinig speelruimte. Het netwerk van je Chirogroep en je band met de gemeente zijn daarbij een superbelangrijke factor.


Enkele tips om creatief om te springen met je bestaande lokalen en ruimte:

 • Is het aantal lokalen te klein? Creëer een 'extra' lokaal door een tussenwand te plaatsen in een groot lokaal. Opgelet: dat zorgt ervoor dat je meer lokalen hebt, maar ze zijn ook kleiner, wat niet altijd ideaal is als je veel leden hebt.
 • Maak een beurtrol voor wie wanneer een lokaal gebruikt. Twee afdelingen kunnen bijvoorbeeld een lokaal delen en maken daar om de beurt gebruik van. Maak daarover natuurlijk goede afspraken.
 • Door je materiaal ergens anders te stockeren, bv. in een container, kan je een extra lokaal vrijmaken voor je leden.

“Wij hebben een container geplaats als materiaalgebouw zodat we een extra lokaal konden vrij maken om in te spelen. Die container hebben we met graffiti bespoten wat zorgt voor een mooie omgeving.”


                                Nina, groepsleidster Chiro Rumbeke

Wat heeft de buurt te bieden?

Als Chirogroep wil je een plekje voor jezelf. Zo is een materiaalkot supernuttig en een leidingslokaal zorgt voor een gevoel van eigenheid. Als je plaats te weinig hebt, kan je op zoek gaan naar extra (bestaande) ruimtes, bijvoorbeeld door aan gedeeld ruimtegebruik te doen. Dat betekent dat je gebouwen deelt met een andere organisatie, een vereniging of een bedrijf uit de buurt.
Ook buiten kan je gedeelde ruimtes vinden in je buurt, denk bijvoorbeeld aan openbare parken, bossen of pleinen waar je naartoe kan om te spelen.

Kijk ook eens verder dan die openbare ruimte: wie weet zijn er wel partners in jullie buurt waar je met je leden terechtkan. Zowel voor lokalen als voor speelruimte geldt dus: kijk naar je buurt, wie bevindt zich daar en wat zijn de mogelijkheden?
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Scholen: de refter als extra lokaal of de speelplaats als extra speelruimte
 • Lokalen van andere (jeugd)verenigingen zoals scouts, KLJ, Femma, fanfare, enz.
 • De sporthal en eventuele omliggende sportterreinen
 • Polyvalente ruimtes of evenementenruimtes zoals een parochiezaal
 • Een kerk, waarom niet?
 • Gebouwen van de gemeente zoals cultuur- of gemeenschapscentra
 • Leegstaande gebouwen: loodsen, huizen, enz.
 • Bedrijven in de buurt met een groot terrein aan (waar het veilig is)
 • Weides of lege gronden (wel eerst aan de eigenaar vragen)
 • ...

“Onze nieuwe lokalen zijn in opbouw, dus zoeken we voor onze 250 leden tijdelijk andere oplossingen. We mogen gebruikmaken van de sporthal, enkele lokalen van de technische dienst, de gemeenteschool en het jeugdhuis. Er zijn ook heel wat weides en bossen waar we kunnen spelen. We verzamelen bij de start van elke Chirozondag aan het jeugdhuis, van daaruit verspreiden de afdelingen zich over de verschillende locaties. We hebben wel nog enkele 'barakken' waar we ons materiaal stockeren en vergaderen met de leidingsploeg. In het jeugdhuis mogen we ook gratis gebruikmaken van een vergaderlokaal.”


Martijn, groepsleider Chiro Hoegaarden

Enkele aandachtspunten bij gedeeld ruimtegebruik:

 • Communicatie tussen alle gebruikers is belangrijk.
 • Heb respect voor alle medegebruikers van de ruimte.
  • Maak goede afspraken.
  • Wanneer worden de ruimten gebruikt en door wie?
  • Wat zijn verwachtingen van de gebruikers van de ruimten? (Bv. klusjes doen, schoonmaken, een financiële bijdrage, enz.)
  • Maak die afspraken ook heel specifiek. Wat betekent bijvoorbeeld “de lokalen proper achterlaten”?
  • Stel een soort contract op, zo zijn jullie zeker dat jullie de ruimte mogen gebruiken. Let wel: een contract impliceert meestal ook verwachtingen waar jullie aan moeten voldoen.
 • De jeugddienst, jeugdconsulent of iemand anders (van de gemeente) kan de rol van een bemiddelaar opnemen. Dat is iemand die erover waakt of de afspraken nagekomen worden en die 'neutraal' kan zijn bij eventuele onenigheden. Idealiter is die bemiddelaar ook een 'expert' die kan ondersteunen bij technische, juridische of verzekeringstechnische zaken.
 • Wat met jullie materiaal? Dat wil je vaak wel op een vaste plek laten staan waar enkel jullie Chirogroep aan kan. Probeer daar dus wel een eigen ruimte voor te gebruiken. Of wie weet kunnen jullie daar wel schappelijke afspraken over maken met een van jullie partners, bv. een aparte ruimte of kast alleen voor jullie. Het is wel belangrijk dat je altijd aan je materiaal kan.
 • Hou rekening met groeipotentieel van jullie Chirogroep. Wie weet hebben jullie volgend jaar toch wat meer leden. Het zou jammer zijn mocht de gekozen ruimte na een jaar alweer te klein zijn.

Laat van je horen!

Te weinig ruimte (binnen en/of buiten) is een probleem waarbij vaak de gemeente iets kan betekenen. Een van de eerste stappen is dus om je jeugdconsulent of jeugddienst om raad te vragen. Leg het probleem op tafel en stap er – samen met de jeugdconsulent – mee naar de jeugdraad. De jeugdraad kan een advies schrijven aan het gemeentebestuur. Het helpt om daar medestanders in te zoeken. Wie weet zijn er immers nog andere (jeugd)verenigingen die met dat probleem kampen. Hoe meer gedragenheid, hoe sterker je klank!

Via een ludieke actie kan je jullie bezorgdheid nog wat meer in de kijker zetten, bv.: probeer met je leden te spelen op 1 m², zet je actie in de kijker, eventueel via de jeugdraad en de (plaatselijke) krant.

Weet je niet waar te beginnen? Heeft de gemeente geen oren naar jullie bezorgdheden? Chirojeugd Vlaanderen wil jullie graag helpen. Het gewest en verbond kunnen jullie helpen om jullie stem luider te laten horen, maar ook de commissie Jeugdbeleid (jeugdbeleid@chiro.be) heeft daar expertise in.

Leider met megafoon

Zelf uitbreiden/bouwen?

Geen ruimte om te delen? Sommige Chirogroepen kiezen ervoor om containers te plaatsen als extra lokaal of opbergruimte voor hun materiaal. Die vind je vaak ook tweedehands.

Bouwen of bijbouwen is natuurlijk ook een optie, maar een grote (financiële) klus voor je Chirogroep. Ook daar kan je gemeente heel wat in betekenen, dus spreek hen zeker aan! Wie weet is een andere vereniging in de buurt ook op zoek naar (meer) eigen lokalen? Ook daar is gedeeld ruimtegebruik een optie.


Meer info over lokalen kan je op de webpagina 'Jullie lokaal verbouwen' of stel je vragen via lokalen@chiro.be.