De intuïtieve methode

De intuïtieve methode

Kinderen en jongeren zijn heel wat meer dan enkel een bundeltje hersenen. Ze verwerken de indrukken en ervaringen die ze opdoen met alle delen van hun lichaam. Ervaringen die door kinderen en jongeren door-voeld kunnen worden, spreken veel sterker aan.

 

We moeten er dus voor zorgen dat we hen voldoende van die ervaringen aanbieden. Kinderen en jongeren moeten de dingen kunnen ondervinden, kunnen beleven. We maken ruimte voor gevoelens en leren hen via allerlei wegen om die te uiten. Expressie maakt de gevoelens tastbaar. Om het diep voelen voldoende kans te geven, moet je hiervoor tijd maken en ruimte scheppen.

Het samenzijn in de Chiro straalt een heel eigen sfeer uit. We hanteren een heel eigen stijl van leven, met eigen rituelen en symbolen, een eigen taal bijna. Dat maakt dat als je een andere chirogroep tegenkomt, je die herkent en verstaat. Er ontstaat verbondenheid met mensen die je nog nooit gezien hebt.

Een symbool draagt heel wat met zich mee en spreekt ook daar waar woorden tekort schieten of ophouden. We vinden er heel wat in de Chiro terug: het Chiroteken, de Chirokledij, de Chirovlag of de afdelingskleuren.

Tijdens de werking doorheen het jaar en op bivak zijn we spelend bezig. Spelen is ontdekken, amuseren, leren, samen dingen doen, spel daagt uit,... Wat spelen is, valt eigenlijk niet zomaar in woorden te vatten. Het spelend bezig-zijn is niet (enkel) iets van ons verstand, maar doorheen het spelen voelen we hoe het moet, voelen we wat Chiro is.

We genieten van de natuur, van elkaar, van de stilte. Van hieruit kan verwondering ontstaan. Verwondering om wat bestaat, om wat mogelijk is, om wat je nog niet kende binnen en buiten jezelf.

We geven kunst een duidelijke plaats in de Chiro. Iemand die artistiek bezig is, wordt geïnspireerd door iets, straalt een begeestering uit. We maken mensen wakker om hun horizon te verruimen, we maken kinderen en jongeren gevoelig voor wat er te zien, te horen, te voelen, te ruiken en te proeven valt. Zo neemt zingen een speciale plaats in in de Chiro: liederen brengen mensen op een unieke manier samen.