De participatieve methode

De participatieve methode

Ieder kind of iedere jongere heeft eigen mogelijkheden, eigen sterke en zwakke kanten. Belangrijk is dat iedereen die mogelijkheden kan benutten. Sterker nog: we spreken kinderen en jongeren net op die mogelijkheden aan. We zorgen ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Dat doen we omdat we geloven dat we het samenleven rijker maken als iedereen een volwaardige inbreng kan hebben. We geloven zelfs dat het samenleven er beter van wordt als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid wil opnemen.

Participatief werken vraagt een welbepaalde manier van begeleiden en werken. We observeren wat bij kinderen en jongeren leeft, waarderen wat ze doen, stimuleren de keuzes die kinderen en jongeren maken en de engagementen die ze opnemen. We moeten open werkvormen hebben, waarbij op het moment van gebeuren nog veel kan worden ingebracht en waarbij het resultaat niet vooraf bepaald is. 
Concreet zorgen we ervoor dat onze leden hun inbreng hebben in het programma. Naast en in het programma moet er ook tijd zijn voor vrij spel, waarbij kinderen en jongeren zelf kunnen invullen wat en hoe zij willen spelen. Evaluaties (na de Chironamiddag en op bivak) nemen een belangrijke plaats in. Onze leden krijgen ook de kans om mee vorm te geven aan de leefregels die het vredevol samenleven mogelijk maken.

Het opnemen van verantwoordelijkheid betekent niet voor elke afdeling hetzelfde. We zien hier een evolutie: van jongsaf aan betrekken we onze leden bij het Chirogebeuren, gaandeweg wordt dat meer uitgebouwd.

Als Chiro proberen we zelf ook te participeren aan de samenleving rondom ons. We nemen deel aan het parochie- en buurtleven, we willen mee vorm geven aan de samenleving. Het is belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te laten horen en onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook buiten de Chiro.