Maatschappij of spel?

Maatschappij of spel?

Na Top 64 sneuvelen heel wat oude tradities en gewoontes. Het wordt nu stilaan duidelijk dat de Chiro niet langer uitsluitend een Katholieke Actiebeweging is. Maar wat voor beweging is de Chiro dan wel?

In de jaren 1970 zoeken ze een antwoord op die vraag. De zoektocht wordt in 1970 ingezet met het jaarthema Impuls 70.

1. Een maatschappijbeweging?

De heersende maatschappelijke tendensen -secularisering, democratisering en co-educatie- geven verder vorm aan de Chiro. De maatschappelijke betrokkenheid van de beweging blijft groot. Op de Landdag Impuls 70 wordt het Impulsmanifest voorgesteld. Hierin roept de Chiro haar leden op om actief deel te nemen aan de maatschappij. Aan de zijlijn kritiek geven volstaat niet langer.

De Chiro organiseert geregeld momenten waarop ze maatschappelijke wantoestanden aanklaagt. Voorbeelden zijn de vele vredesmanifestaties en de Jimpdag van 1971. Op die dag trekken overal in Vlaanderen Chirogroepen de straat op om van zich te laten horen. Op een ludieke manier kaarten ze maatschappelijke problemen aan.

2. Een spelbeweging?

Vanaf het midden van de jaren 1970 stelt de Chiro zich de vraag of haar oproep tot maatschappelijk engagement niet te ver gaat. De beweging wil geen actiegroep zijn. Kinderen en jongeren komen in de eerste plaats naar de Chiro om te spelen, niet om op de barricades te springen. De Chiro is dus een spelbeweging.

Geen maatschappijbeweging dan? Toch wel. De Chiro verzoent beide elementen door te stellen dat spel de wereld kan veranderen. Een paar jaar na Jimp wordt Jimping georganiseerd, een dag waarop Chiroleden de buurt spelenderwijs leefbaarder willen maken. Het maatschappelijk belang van spel wordt verwoord in de Spelleeflijn.

3. De streeflijn

Na veel wikken en wegen wordt op de Landdag van 1978 Samen beweging maken, met de nieuwe visie van de Chiro voorgesteld. Voortaan is de Chiro een geloofs-, spel- en maatschappijbeweging. Uit die visie vloeit de Streeflijn. Dat is net als de Belofte een poëtische verwoording waar de Chiro voor staat. Hoe groepen de Streeflijn in de praktijk kunnen omzetten, lezen ze in het Aktieboek.