Kleuters in de Chiro?

Kleuters in de Chiro?

Bij de Chiro zijn alle kindjes vanaf het eerste leerjaar welkom! 

  • In Chiro is samen spelen heel belangrijk. De spelen stimuleren groepsvorming en er is een bepaald begrip van regels nodig. Kinderen onder de zes jaar ontdekken geleidelijk het samen spelen, maar pas vanaf het eerste leerjaar ontwikkelen kinderen vaardigheden voor een vlotte uitvoering van die spelen. 
  • Leiding investeert al veel tijd in de zorg van hun leden. Kinderen van kleuterleeftijd hebben nog meer specifieke zorg nodig. Zorg dat leiding moeilijk kan bieden bij grote groepen. Bovendien gaat er veel energie naar de doorgroei van groepen en kiest Chiro er bijgevolg voor aspi's te verkiezen boven kleuters.
  • Er zijn afspraken gemaakt met Scouts & Gidsen Vlaanderen en KLJ dat we, vanwege bovenstaande argumenten, geen kleuters  aansluiten in onze werking.

 

Wil je in GAP een kind aansluiten dat nog zes jaar moet worden of dat pas zes geworden is? Dan zul je waarschijnlijk een waarschuwing krijgen, maar het is niet de leeftijd die doorslaggevend is. Zet in zo'n geval de Chiroleeftijd op +1.