Afspiegeling van de buurt?

Afspiegeling van de buurt?

De buurt waar je Chirogroep zich bevindt, kan razendsnel veranderen. Dat wil niet zeggen dat je ledenbestand dat automatisch ook doet. Breng je buurt in kaart en doe de check. Er wonen bijvoorbeeld veel +12-jarige jongeren in de buurt van je groep, maar toch zie je dat jullie maar weinig leden bij de +12 hebben. Zo kom je makkelijk te weten op welke doelgroep je je kan richten om succesvol leden te werven. Opgelet: elke doelgroep brengt uitdagingen met zich mee.

Samenwerken

Niet alle doelgroepen zijn makkelijk te bereiken. Jongeren met een kwetsbare socio-economische achtergrond zijn vaak met andere dingen bezig dan de jeugdbeweging. Voor +12-leden kan de Chiro overkomen als ‘niet zo cool’. Soms heb je dan hulp nodig om leden te werven. Hieronder vind je enkele partners die je kunnen helpen.

Coronatip


Met het jeugdwerk kunnen we kinderen en jongeren dit jaar iets kostbaars aanbieden: een namiddag met leeftijdsgenoten waar je zorgeloos kan spelen. Speel die troef uit. Hou er ook rekening mee dat de meest kwetsbare jongeren er een enorm zware periode op hebben zitten. Daag jezelf uit om je extra hard voor die jongeren in te zetten.


Het jeugdhuis


Het jeugdhuis is de perfecte partner om oudere leden te werven. Je zou bijvoorbeeld voor 14-jarigen een spelletjesnamiddag kunnen organiseren. Zij mogen nog niet naar fuiven, dus het is extra cool om al een keertje in het jeugdhuis te komen. Ook tijdens jullie fuif kan je leden werven. (code groen) Of misschien kapen jullie de keet een keertje? 

De jeugddienst


De jeugddienst heeft een overzicht van organisaties die werken met jongeren. Zij kunnen jullie dus in contact brengen met de gezinnen die jullie minder goed bereiken of met organisaties die andere doelgroepen bereiken. De jeugddienst krijgt bovendien veel vragen van ouders over het vrijetijdsaanbod voor hun kinderen. Hoe beter ze jullie kennen, hoe beter ze die ouders kunnen informeren.


Het OCMW


Het OCMW werkt samen met gezinnen in kwetsbare situaties. Zij kunnen je in contact brengen met kinderen en jongeren die jullie minder goed bereiken. Ga jezelf voorstellen en vertel hen dat jullie ervoor openstaan om ook die jongeren in jullie Chirogroep op te nemen. Heb je financiële steun nodig om zo’n project mogelijk te maken? Dan kan je altijd een aanvraag doen bij Chiro Voor Chiro.

OKAN-scholen


OKAN staat voor Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers. Dat onthaalonderwijs wordt ingericht voor kinderen en jongeren die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen om zomaar mee te kunnen met hun leeftijdsgenoten. In zo'n onthaalklas kunnen ze zo snel mogelijk Nederlands leren. Leerlingen volgen een of twee onthaaljaren en stromen nadien door naar het regulier onderwijs. Onthaalonderwijs wordt zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs aangeboden. Voor het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die OKAN-klassen inrichten. Wie weet is er wel een OKAN-school in de buurt?

Andere organisaties


De mogelijkheden zijn eindeloos: buurtwerkingen, ander jeugdwerk, enz. Ga op zoek naar een goede partner om samenwerkingen mee op te zetten. Misschien is er wel een buurtwerking die geen kampen organiseert? Bied met je Chirogroep enkele plaatsen voor die jongeren aan tijdens jullie kamp.