Sjorconstructies

Sjorconstructies

Sjorren is een leuke en originele activiteit en kan zorgen voor een spectaculaire inkleding, bijvoorbeeld van je kamp. Het is wel belangrijk dat je constructie altijd stevig genoeg is en dat het sjorren veilig gebeurt.

Voor welke afdelingen?

Sjorren kan een activiteit voor alle afdelingen zijn, op voorwaarde dat het niveau en de begeleiding aangepast zijn aan de groep. Hou rekening met het aantal leden, leiders en leidsters, en met hun ervaring met sjorren.

 • Alle afdelingen kunnen sjorren, op hun niveau. Begin met iets kleins bij jonge/onervaren leden. Ribbels kunnen bijvoorbeeld al een basistechniek leren door takken aan elkaar te sjorren tot een kader, maar nog geen constructie maken om op te zitten.
 • Zorg dat je als leiding met voldoende bent om alle sjorders in de gaten te houden en de sjorringen te controleren.
 • Zorg dat er altijd iemand met sjorervaring is om overzicht te behouden en de constructie te controleren.

Veiligheidsvoorschriften

 • Zorg dat er niemand onder de constructie in aanbouw door loopt. Dat geldt ook bij de afbraak. De meeste ongevallen gebeuren immers tijdens het afbreken.
 • Sjorren doe je best met vaste, dichte schoenen aan. Geen blote voeten of slippers dus.
 • Zorg dat alle sjorringen (de touwen, dus) stevig vast zitten. Begin gerust opnieuw als je merkt dat een sjorring te los zit.
 • Laat je de sjorconstructie een tijdje staan? Dan kunnen sjorringen na verloop van tijd los komen. Controleer ze dus geregeld en span ze indien nodig aan.
 • Maak geen te lange overspanningen (= horizontale balk zonder ondersteuning). Lange overspanningen (+ 3 m) ondersteun je het beste extra in het midden om doorbreken te vermijden.
 • Er zijn uitgewerkte sjorfiches per constructie. Gebruik die om te garanderen dat je constructie stevig en veilig is.

Tip! Leer sjorren bij de Dienst Avontuurlijke Activiteiten van de Chiro.

Sjortouw

Gebruik sisaltouw met drie strengen of polyproptouw. Enkel die soorten zijn stevig genoeg om te sjorren. Sisaltouw hergebruik je niet, dat kan rotten. Polyproptouw kan je wel hergebruiken.

Tip! In De Banier kan je beide soorten touw kopen!

Sjorhout

De volgende zaken kunnen sjorhout verzwakken en zijn dus te mijden:

 • Insecten. Dat merk je op door: gaatjes in de balk of houtmeel op de grond onder de balken.
 • Schimmel. Dat merk je door: hout dat aan elkaar ‘plakt’, zichtbare fijne witte, bruine of zwarte draden en sponzig hout.
 • Sjorhout laten vallen. Dat beschadigt en verzwakt het hout van binnenuit.
 • Dwarse scheuren. Langslopende scheuren zijn geen probleem.
 • Inwendige breuken. Dat merk je door: een dof geluid als je met een hamer even op de balk tikt.
 • Snijden, zagen, nagelen, schroeven, nieten of kerven in het hout. Aan een nagel of schroef kan je je bovendien verwonden.

Hoe hoog?

 •  Bouw niet te hoog. Vanaf 2 m hoogte moet je het juiste veiligheidsmateriaal én begeleiding (leiding met (sjor)ervaring) voorzien. Ook andere activiteiten op hoogte raden we niet aan zonder begeleiding.

Zelf aan de slag?

De DAA werkte sjorfiches uit per constructie. Bovendien hebben ze heel wat meer info te bieden over sjorren.