Commissie Jeugdbeleid

Commissie Jeugdbeleid

WIE ZIJN WE?

De commissie Jeugdbeleid is de nationale vrijwilligersploeg die zich inzet om lokale groepen, gewesten en verbonden zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren over alles wat met jeugdbeleid, lokalen en fuiven heeft te maken. 

WAT DOEN WE?

 • We beantwoorden vragen over de volgende thema’s:

  Lokalen: (ver)bouwen, inbraakpreventie, brandveiligheid, verhuren, overeenkomsten en vzw
  Fuiven: Sabam & Billijke Vergoeding, organiseren, veiligheid, geluidsnormen, financiën,…
  Jeugdbeleid: jeugdraad, jeugddienst, meerjarenplan, gemeenteraad, lokale beleidsbeïnvloeding, schepen van jeugd, … 
   
 • We werken ondersteuningsacties en infomomenten in verband met die thema’s uit
   
 • We geven workshops en vorming op cursussen, gewestbijeenkomsten en Chiro-evenementen
   
 • We informeren groepen via artikels in Dubbelpunt, de nieuwsbrief, de Chirosite en sociale media
   
 • We vertegenwoordigen de grote Chiro op plaatsen waar ze het jeugdbeleid 'maken' (Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade, ikorganiseer.be, andere werkgroepen).

ZIN OM DAARAAN MEE TE WERKEN?

Interesse om vrijwilliger te worden bij de commissie Jeugdbeleid? Stuur een mailtje naar [email protected].