Richtlijnen Alcohol en Drugs

Richtlijnen Alcohol en Drugs

Als Chirogroep houden we ons aan het wettelijk kader rond alcohol en drugs en vertrekken we vanuit onze Chirovisie op alcohol en drugs. 
Wat betekent dit nu in onze Chirocontext?

Illegale drugs

 • Voor je eigen gezondheid: gebruik geen illegale drugs.
 • Je gebruikt geen illegale drugs tijdens activiteiten.
 • Je hebt geen illegale drugs bij je tijdens activiteiten.
 • Je gebruikt geen illegale drugs in of rond de Chirolokalen.
 • Je gebruikt geen illegale drugs als je herkenbaar bent als lid van de Chiro, waar dan ook.

Alcohol

Spelen die ‘het gebruik van alcohol’ als doel hebben, kunnen niet in Chirocontext. Als je alcohol schenkt, schenk dan alleen tijdens bepaalde momenten, bijvoorbeeld na een avondspel, niet tijdens de activiteiten op zondag, weekend of kamp.

 • Voor ribbels, speelclubbers, rakwi’s en tito’s: geen gebruik en geen bezit.
 • Voor keti’s: leden jonger dan 16 jaar mogen niet drinken. Het schenken van alcohol aan -16-jarigen is zelfs strafbaar! Maak daarom duidelijke afspraken met je leden. Keti’s komen naar de Chiro omdat het plezant is, niet omdat ze mogen drinken en roken. 
 • Voor aspi’s: maak duidelijke afspraken met je leden. Het gebruik van alcohol mag geen vaste gewoonte worden. Aspi’s komen naar de Chiro omdat het plezant is, niet omdat ze mogen drinken. Het kan niet dat leden onder invloed raken tijdens een Chiroactiviteit, laat hen dus niet (te veel) drinken. Geef ook de andere leiding inspraak bij het opstellen van regels en afspraken. Vergeet niet dat leden jonger dan 16 niet mogen drinken, en dat sterkedrank (ook breezer, mixdrankjes) pas kan vanaf 18 jaar. Het gebruik van sterkedrank in Chirocontext raden we echter af.
 • Leiding: met de leidingsploeg maak je duidelijke afspraken. Dat betekent dat je rekening houdt met de mening van je medeleiding, met de Chirovisie op alcohol en illegale drugs en met de wet.

Maak dat thema bespreekbaar, zowel in je afdeling als in de leidingsploeg! Zoek in je afspraken een evenwicht tussen te streng en te los en zorg dat ze gedragen zijn door iedereen van de ploeg. Maak je de regels te streng, dan zal het achter je rug gebeuren. Zijn de afspraken te los, dan zet je de deur open voor misbruik. Als leiding ben je aansprakelijk voor de groep en je leden. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je een drug- en alcoholbeleid hebt in jullie groep, en dat je bij problemen gehandeld hebt volgens de vastgelegde procedures. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren op je leden of medeleiding.

Roken

We streven naar een rookvrije Chiro.

Rook niet:

 • in het zicht van leden. Zet leden dus ook niet aan tot roken.
 • tijdens (spel)activiteiten.

Maak afspraken:

 • Op welke momenten mag er gerookt worden? Bv. vlak voor of na een activiteit, tijdens de pauzes, enz.
 • Spreek een vaste plek af waar er gerookt mag worden. Voorzie hier een asbak.