10 tips over omgaan met alcohol en drugs

10 tips over omgaan met alcohol en drugs

1. Creëer een veilige sfeer

Zorg dat de Chiro-omgeving een plek is waar iedereen zich thuis voelt, rekening houdt met elkaar en met elkaars veiligheid. Zowel fysiek als psychisch. 
Geen alcohol drinken is helemaal ok! Dwing nooit leden of leiding om alcohol te drinken en voorzie een lekker alternatief.

2. Maak samen afspraken

Maak samen met je leiding goede afspraken. Op deze pagina vind je al het nodige om een alcohol en drugsbeleid in jouw ploeg te bespreken.
We raden aan om geen alcohol te serveren aan afdelingen waar leden jonger dan 16 jaar zijn, of waar een combinatie van -16- en +16-leden zitten. Voor de keti’s is dat niet altijd gemakkelijk. Spreek van te voren af hoe je als leiding dit aanbrengt in groep en hoe je reageert wanneer ze hierover vragen stellen.

3. Speel Sixpack

Speel het spel Sixpack met jouw leidingsploeg. Het spel zit vol met stellingen en casussen die jou en jouw leidingsploeg bewuster kunnen maken over alcohol en drugsgebruik in de Chiro.

Sixpack zwarte achtergrond

4. Speel 'Maat in de shit'

Heb je problemen in rond alcohol en drugs in de oudste afdelingen?
Met ‘Maat in de shit’ kan je binnen jouw afdeling eens stil staan bij alcohol- en cannabisgebruik. Aan de hand van vijf spelen denk je met je groep na over wat je kan doen als je je zorgen maakt over het alcohol- en/of cannabisgebruik van een vriend.

5. Vraag ondersteuning aan een preventiemedewerker

Hebben jullie nood aan persoonlijke begeleiding? Neem contact op het CGG in jullie regio. De preventiemedewerkers denken samen met jullie na over alcohol en drugs in jullie groep. Verder kunnen ze samen met jullie aan een op maat alcohol –en drugsbeleid werken. 

6. Maak afspraken voor op kamp

Het is ook belangrijk om specifieke afspraken voor op kamp te maken. Denk samen met de leidingsploeg na over deze afspraken en betrek ouders. De Zot op Kamp Gids kan je hierbij helpen.

Ambriage kampvuur

7. Maak BOB-afspraken

Denk na over noodgevallen en maak duidelijke BOB-afspraken: Zorg dat er op avonden waarop er iets gedronken wordt steeds enkele mensen van de leidingsploeg nuchter blijven in geval van nood.

8. Bekijk de veiligheidsfiche 'alcohol en drugs'

In de veiligheidsfiche 'alcohol, drugs en roken' lees je in notendop alles over alcohol en drugs in de Chiro. Leg de fiche in het Chirolokaal om hem steeds bij de hand te hebben. 

9. Voorzie een alcoholvrij alternatief

Denk na over hoeveelheden en beperk de momenten waarop alcohol gedronken mag worden. Voorzie steeds een lekker alcoholvrij alternatief! Zo zijn er heel wat lekkere en aantrekkelijk ‘mocktails’ die jullie als alcoholvrij alternatief op jullie fuif kunnen serveren.

10. Denk na over alcohol op jullie evenementen

Maak een goed alcoholbeleid voor elk evenement en volg hierbij de wetgeving. Vind hier meer informatie over alcohol op jullie evenement. Meer info over aan welke voorwaarden je moet voldoen wanneer je controle krijgt van de FOD Volksgezondheid vind je in deze checklist.

Krinkel 2009 - slot handen
Bijlagen