Goe gespeeld!

Goe gespeeld!

Goe spelen

Kinderen spelen waar ze zijn. Hun speelplekken zijn niet alleen speciale ‘plekken voor kinderen’, zoals het speelpleintje om de hoek met het hoge klimrek, of de trampoline in de achtertuin. Op heel wat publieke plaatsen zijn kinderen medegebruiker en kunnen zij spelen, zonder dat het ingericht is om te spelen: het plein voor de kerk, een parking (het lege gedeelte), een stadspleintje (tussen geparkeerde auto’s…) of informele plekken zoals braakliggende terreinen of een beekkant, die op zichzelf al schitterende plekken zijn om te spelen.

Goe gespeeld!-netwerk

Goe gespeeld! is een netwerk van verschillende organisaties dat pleit voor écht spelen. Goe spelen, zonder de 'd' want spelen is ook nooit 'af' of het is soms met een hoek af. Spelende kinderen zijn geen bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden, ... 

De Chiro wil op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld.

Samen met de andere organisaties zetten wij ons daarom achter het eenendertigste kinderrecht: het recht opspelen. Spelen is een van de belangrijkste manieren waarop kinderen in de wereld staan. In hun spel maken en hermaken ze hun wereld en zo krijgen ze er greep op. Je spel zelf organiseren is ook regels verzinnen en afdwingen, rollen verdelen en opnemen, plannen maken en improviseren, rekening houden met elkaar. 

Goe spelen vraagt om avontuur!

Tijdens het spelen ervaren kinderen en jongeren voortdurend risico's en moeten ze inschatten of ze deze risico's willen nemen of vermijden. In de Chiro willen we een plaats zijn waar kinderen hun eigen kunnen leren inschatten, dingen proberen, af en toe falen en er veel uit leren. Spelen gaat al eens gepaard met een kapotte knie of een flinke buil. Plakker erop en hup, terug de wijde wereld in! 

Daarom zetten wij ons mee achter de "Hé, het is ok!"-campagne van Goe gespeeld!

Hé, het is ok!