Dromen over een toekomst zonder armoede?!

* Kanske is Zweeds voor ‘misschien’

Iedereen vraagt zich weleens af wat de toekomst brengt.  Iedereen wil kunnen dromen over een gelukkige toekomst.  Maar in ons land leeft een op de zeven mensen in armoede.  Hoe zouden zij naar de toekomst kijken?

Tijdens Kanske krijgt elke deelnemer een personage als Luc, Farida of Kenneth toegewezen, uit de familie Janssens, El Amrani of Verwimp.  Ze krijgen de opdracht om in 2015 te dromen over 2030.  Hoe zal hun leven er dan uitzien?  Wat willen ze tegen dan bereikt hebben om echt gelukkig te zijn?

Tijdens het spel doen ze opdrachten om kansen te krijgen.  Zo komen ze alle domeinen van het armoedeweb tegen: onderwijs, justitie, vrije tijd, enz.  Die domeinen kunnen je kansen vergroten of je net tegenhouden op weg naar je droom.  Via het kansenpad geraken ze tegen het einde van het spel in 2030.  Hoe ziet hun leven er dan uit?  Welke doelen hebben ze bereikt?  Wat is helemaal anders gelopen dan gedroomd?

We maakten een spelversie speciaal voor het onderwijs! Hieronder vind je de speluitleg en de bijlagen. 

Het spel werd gemaakt door Spoor ZeS i.s.m. Welzijnszorg voor hun campagne in 2015.