De crisisjaren

De crisisjaren

In de jaren 1980 zien alle Vlaamse jeugdbewegingen hun ledenaantal drastisch dalen. Hoewel de Chiro standhoudt, verliest ook zij meer dan 20.000 leden en een honderdtal groepen.

De jeugd is niet meer zo optimistisch als in de voorgaande jaren, zo beweert men. Protest en engagement geraken uit de mode. Toch weigert de Chiro toe te geven aan dat doemdenken. Ze blijft kinderen en jongeren stimuleren om op te komen voor vrede, solidariteit en verbondenheid.  Spel blijft hierbij een belangrijk wapen.

Nu de Chiro een crisis doormaakt, komen ook enkele zwaktepunten bovendrijven. De Chiro komt voor nieuwe uitdagingen te staan:

  • Chiro in de stad
  • De eerste gemengde groepen
  • Een nieuwe visie