Crisis op kamp

Crisis op kamp

Crisissituaties

Bel ons!  03-231 07 95


Tijdens de zomermaanden kan je 24 uur op 24 steeds bij ons terecht voor crisissituaties. We voorzien bivakpermanentie van 1 juli tot 31 augustus. Je kan ons bereiken op 03-231-07-95

Voor ernstige noodsituaties zoals serieuze ongevallen en brand zijn we ook 's nachts en in het weekend bereikbaar.  Krijg je niet meteen iemand aan de lijn? Luister heel het bericht uit en spreek zelf iets in op ons antwoordapparaat. De permanentieverantwoordelijke neemt zo snel mogelijk met jou contact op. 

Enkel dringende vragen worden binnen het kwartier beantwoord.  Met niet-dringende situaties of informatieve vragen wacht je best tot de volgende werkdag. Ook verzekeringsvragen kunnen wachten tot de eerstkomende werkdag.

Moet je je bivak stopzetten of niet?

Het stopzetten van een bivak is een moeilijke beslissing waar geen standaard antwoord op mogelijk is. Alles hangt af van de context en de draagkracht van de leidingploeg en de deelnemers. Deze beslissingsboom is daarom een hulpmiddel. Het is nog altijd aan jullie en je omgeving om de knoop door te hakken. Betrekt zeker je netwerk. Zorg ervoor dat de beslissing in elk geval gedragen is door heel de leidingsploeg!
Hieronder enkele stappen die je niet mag vergeten tijdens én na een crisissituatie.

Hoe moet je reageren tijdens een crisissituatie?

 • Blijf rustig en breng iedereen in veiligheid.
 • Verwittig indien nodig de hulpdiensten en pas eerste hulp toe bij slachtoffers die dit nodig hebben. In de mate van het mogelijke kan je best de slachtoffers scheiden van de omstanders.
 • Zijn er, in geval van een ongeval, getuigen? Verlies deze dan zeker niet uit het oog.
 • Verwittig zo snel mogelijk familieleden van de aanwezigen. Het is niet de bedoeling dat ze achteraf pas iets te horen krijgen via een ander kanaal.
 • Zoek een leider die mee kan naar het ziekenhuis.
 • Tot slot verdeel je best enkele taken onder je leiding en duid je iemand aan die het overzicht kan bewaken op de situatie.

Je zet je bivak stop?

Jammer, maar soms is het beter zo. Denk zeker na over volgende punten:

 • Breng zo snel mogelijk alle ouders (en eventueel andere familieleden) op de hoogte.
 • Breng het nationaal secretariaat op de hoogte van de noodsituatie en jullie beslissing.
 • Voorzie vervoer waarmee de voltallige groep thuis geraakt. (Bussen e.d. vallen niet onder de Chiroverzekering.)
 • Overloop samen met de kampeigenaar het contract en bekijk hoe het zit met vroegtijdige stopzetting. Bespreek daarnaast ook nog de andere nodige dingen.
 • Duid één persverantwoordelijke aan die de pers te woord staat. Of vraag aan het nationaal secretariaat of zij die taak op zich kunnen nemen.
 • Contacteer indien nodig oud-leiding, gewesters, verbonders,… die jullie willen helpen met het opruimen en het inladen van materiaal.
 • Zeg de eventuele drank- en eetbestellingen af bij het grootwarenhuis, bakker, slager,….
 • Bespreek met je leidingploeg een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het kamp.
 • Vraag aan de politie altijd een PV-nummer.
 • Vul de nodige verzekeringspapieren in.
 • Voorzie in de mate van het mogelijke een gezamenlijk afsluitmoment. Dat kan ook gerust wanneer jullie allemaal veilig en wel thuis zijn.
 • Schakel professionele hulp in voor betrokkenen die extra hulp kunnen gebruiken.
 • Laat een vaststelling maken van schade aan materialen.
 • Stuur de aangifteformulieren tijdig door naar de verzekeringsmaatschappijen.
 • Denk ook eens na over de financiële kant van de situatie.

Je laat het bivak toch doorgaan.

Super! Waar moet je zeker over nadenken?

 • Breng zo snel mogelijk de ouders (en eventueel andere familieleden) op de hoogte.
 • Breng het nationaal secretariaat op de hoogte van de noodsituatie en jullie beslissing.
 • Contacteer indien nodig oud-leiding, gewesters, verbonders… die jullie willen helpen waar nodig.
 • In geval van ziekte:
  • Verzorg de zieken.
  • Zonder de zieken af zodat ze verder niemand kunnen aansteken. Vb. Leg ze in een apart lokaal/tent te slapen, voorzie een aparte WC indien nodig, …
  • Ontsmet een aantal keer per dag de toiletten en het materiaal met Dettol.
  • Hou het aantal besmettingen in de gate.
  • Indien nodig, laat de dokter opnieuw komen.
  • Vul de nodige verzekeringspapieren in en houdt alle rekeningen goed bij.
 • In geval van storm:

  • Hou de staat van de tenten en lokalen in het oog.
  • (indien toegestaan) Graaf greppels rond de tenten en zorg voor een ophoping onder de randen van het grondzeil, zodat het water er langs loopt.
  • Bij schade aan tenten vraag je best aan de lokale politie om een PV te komen opstellen. Maak foto’s en breng, in geval van uitgeleende tenten, de eigenaar op de hoogte.
  • Neem contact op met de brandweer.
  • Vul de nodige verzekeringspapieren in. Denk ook eens na over de financiële kant van de situatie. Organiseer je een benefiet om het eventuele gat te vullen?

Hoe rond je een crisissituatie af?

Nadat je de situatie onder controle hebt, zijn er nog enkele zaken die je aandacht nodig hebben.

 • Zorg ervoor dat alle administratie is afgehandeld. vb. verzekeringspapieren
 • Verder zijn er misschien betrokkenen, leiders, kookploeg,… die nog extra hulp nodig hebben. Verlies dit zeker niet uit het oog.
 • Indien je nog hulp nodig hebt bij de evacuatie van je kamp (materiaal opruimen, tenten afbreken, camion inladen,…) aarzel dan niet om oud-leiding, ouders, gewesten,… op te bellen. Ze zullen je al te graag komen helpen.
 • Organiseer (achteraf) een gezamenlijk afsluitmoment. vb. een kampvuur met een hapje en een drankje. Zo kan iedereen op een rustige manier afscheid nemen van elkaar.
 • Zet achteraf de leidingsploeg nog eens bij elkaar om na te denken en eventueel conclusies te maken voor volgende jaren.
 • Bekijk ook de financiële kant van de situatie. Betaal je de ouders een deel van het geld terug? Organiseer je een benefiet om het eventuele gat te vullen?

Wat met de tenten en andere materialen?

 • Door de uitleendienst wordt er geen schadevergoeding aangerekend als de schade het gevolg is van storm of waterschade op voorwaarde dat die het gevolg zijn van overmacht. Deze overmacht moet onmiddellijk bewezen kunnen worden door een verklaring van de politie of de brandweer.
 • Wie tenten leent bij Defensie is verplicht haar tenten te verzekeren. Op die manier is Defensie zeker dat de schade aan haar tenten betaald wordt.
 • Ook als je tenten huurt van andere groepen is het aangeraden om een verzekering af te sluiten voor deze tenten. Je kunt hiervoor de tentenverzekering van de Chiro gebruiken om je in te dekken tegen te hoge schadefacturen.
 • Tot slot is het ook mogelijk je eigen tenten te verzekeren via de brandverzekering van je eigen lokaal. Je moet hierbij wel zeker zijn dat je tenten dan ook verzekerd zijn op verplaatsing.

Heb je nog ander materiaal bij externen gehuurd zoals sjorpalen, geluidsinstallaties,…? Neem zo snel mogelijk contact op met de verantwoordelijke en leg de situatie uit. Vraag expliciet wat er moet gebeuren en welke stappen jullie zeker moeten ondernemen.