Back to top

Tegemoetkoming kamp- of lidgeld

0 

Een bivak kost centen. Gelukkig zijn er een aantal ziekenfondsen die een deel terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio. Bekijk gerust het overzicht op deze pagina.

Dit PDF-pictogram deelnameattest_jeugdwerkinitiatief.pdf (61.35 KB) kun je invullen en meegeven aan de ouders. Het formulier is geldig voor zowel het lidgeld als voor het kampgeld. Tip: vul de gegevens die voor alle leden gelijk zijn in en druk het dan pas af. Zo bespaar je jezelf erg veel papierwerk! ;-)

Opgelet: ziekenfondsen veranderen die voordelen regelmatig. De bedragen kunnen dus afwijken. 

Christelijke mutualiteit (CM)

Info op de site van de CM.

Regio Brugge & Roeselare-Tielt

€ 5 per dag voor een kamp en maxmimaal € 20 voor lidgeld.

Regio Waas en Dender

Een bijdrage van maximaal € 20/jaar voor het lidgeld of het kamp. (€ 30 bij verhoogde tegemoetkoming of omniostatuut)

Regio Antwerpen, Mechelen-Turnhout, Limburg, Leuven, Midden Vlaanderen, Oostende

Een bijdrage van maximaal € 20/jaar voor het lidgeld of het kamp.

De Voorzorg

Regio Antwerpen

Een bijdrage van maximaal € 20/jaar voor het lidgeld. (info)

Regio Limburg

Een bijdrage van maximaal € 15/jaar voor het lidgeld (info)

Bond Moyson

Oost-Vlaanderen

Een bijdrage van maximaal € 15/jaar voor het kamp (info en formulier [pdf])

West-Vlaanderen

Een bijdrage van € 4 per dag voor het kamp, met een maximum van € 80/jaar (info en formulier [pdf])

FSMB

Geen tegemoetkoming

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL)

  • Een bijdrage van € 5 per overnachting met een maximum van 10 dagen
  • Kinderen en jongeren met een beperking die deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht kamp kunnen een bijdrage krijgen van € 250 per jaar
  • Een bijdrage tot € 10 in het lidgeld

Liberale mutualiteit

Een bijdrage van € 2 per overnachtiging, met een maximum van € 20/jaar (info en formulier [pdf])

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Een bijdrage van € 5 per dag voor het kamp, met een maximum van € 50/jaar (info en formulier [pdf])

Partena

Een bijdrage van maximaal € 40/jaar voor het kamp (info en formulier [pdf])

Securex

Een bijdrage van maximaal € 50/jaar voor het kamp (info en formulier [pdf])

Symbio

Een bijdrage van maximaal € 50/jaar voor het kamp (info en formulier [pdf])

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Een bijdrage van maximaal € 30/jaar voor het lidgeld of het kamp (info en formulier [pdf])