Waarvoor ben je verzekerd?

Waarvoor ben je verzekerd?

Wie is verzekerd?

Sluit je groep aan bij Chirojeugd Vlaanderen. Iedereen die is aangesloten, is verzekerd. Je tijdelijke vrijwilligers (bv. kookploegen of vrijwilligers die meehelpen aan een activiteit) zijn ook automatisch verzekerd zoals leiding, tenzij voor grote bouwwerken zoals dakwerken of het vellen van bomen. In dat geval contacteer je de verzekering voor een extra verzekering.
Ook oudercomités en oud-leidingsploegen kunnen zich verzekeren (zie rubriek 'oudercomités').

De Chiroverzekering bestaat uit...

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als een Chirolid of -leiding per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale verzekering. In beide gevallen betaal je de eerste 275 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
  • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. Dan moet de leiding niet langs de eigen familiale verzekering gaan, maar betaalt de Chiroverzekering de schade (zonder franchise).
  • Indien er geen "dader" van de berokkende schade aan derden gekend is, geeft de leiding het voorval door aan de Chiroverzekering via het GAP.

Hoe geef je een voorval van burgerlijke aansprakelijkheid aan ?

  • De leiding registreert de gebeurtenis in het GAP (Groepsadministratieportaal)
  • Let wel: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

Lichamelijk ongeval

  • Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!).
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.
  • Die verzekering geldt op de veiligste (niet noodzakelijk de kortste) weg van en naar de Chirolokalen.
  • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
  • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Teken, andere beestjes en de natuur.

Voor deze gevallen vult dokter het geneeskundig getuigschrift in. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Loonverlies

De verzekering tegen loonverlies zit niet standaard bij in de Chiropolis. Leiding die deze verzekering wensen, kunnen dit aanduiden in het GAP.

Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
Meestal na 1 maand vervalt het gewaarborgd loon van de werkgever en betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult dit vanaf dan aan met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering staat jou dan bij.

Er is evenwel geen algemene rechtsbijstand binnen de Chiroverzekering. 

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details neem je best contact met ons op. 

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van leden (kleren, rugzak, fiets, bril...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.  Je kan daarvoor  een tijdelijke autoverzekering nemen. Daarmee kan je voor een beperkte periode een omniumverzekering afsluiten. Dit is niet mogelijk voor auto's die je huurt of mag gebruiken bij wijze van sponsoring.