Tenten verzekeren

Tenten verzekeren

Het is altijd slim om je tenten te verzekeren. Zeker als je tenten huurt, en dus een contract afsluit om ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder te bezorgen, is een extra verzekering aan te raden. Wij bieden een all-risk verzekering aan waarbij zowel de schade aan de tent zelf als de schade die de tent berokkent aan iets of iemand anders verzekerd is. 

Tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal

Let op volgende zaken als je tenten afhaalt of terug binnen brengt bij ULDK:

  • Tel de tenten goed, zowel bij afhalen als binnenbrengen. Je tekent immers twee keer een document waarop je verklaart wat je precies hebt meegenomen en teruggebracht. Die documenten zijn de basis als er later onenigheid over is.  
  • Neem hiervoor een extra persoon mee, naast de nodige personen die de tenten laden en lossen. Tellen en tenten sjouwen is niet zo'n gemakkelijke combinatie.

Brand, storm, waterschade, vandalisme en diefstal zijn al verzekerd.

Schade aan de tenten als gevolg van weersomstandigheden (brand, storm...), vandalisme of diefstal? ULDK rekent geen schadevergoeding aan, maar je hebt bewijzen nodig. 

  • Laat de plaatselijke politie een pv opmaken in geval van vandalisme of diefstal.
  • Vul het schadeformulier van ULDK in.
  • Neem voldoende en duidelijke foto's van de schade.

Alle andere schadegevallen: zijn niet verzekerd.

In alle andere gevallen wordt de volledige schade aangerekend aan de gebruiker.  Bijvoorbeeld als je dus brandschade hebt in je keukentent omdat je kortsluiting hebt in je diepvries, dan is dat geen overmacht en moet je de volledige schade vergoeden. 

Ook schade aan derden (bijvoorbeeld een tent waait op de auto van een kookouder), is niet automatisch verzekerd. 

Voor bovenstaande kan je via de Chiro een aparte verzekering laten afsluiten.

Meer informatie over de schaderegeling bij de uitleendienst vind je in hun reglement op (art.  18, 19 en 20).  Op de site van de uitleendienst vind je ook de tarieflijst. Daarin vind je bijvoorbeeld dat een tentzeil van een senior je al snel € 1.512 kost.

Meer info op de website van ULDK.

Tenten van defensie

Sinds 2021 kunnen we jammer genoeg geen beroep meer doen op tenten van Defensie. 

Tenten van een andere groep of van een verhuurder

Ook als je tenten gebruikt van een andere groep, is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Ook dan geldt de regel dat je de schade tijdens je gebruik moet vergoeden aan de ontlener, ongeacht of je verantwoordelijk bent voor die schade.  Je kunt hiervoor ook de tentenverzekering van de Chiro gebruiken.

Je eigen tenten

Je kan ook je eigen tenten op deze manier verzekeren. Je zou dat ook kunnen doen via de brandverzekering voor lokalen en inboedel, maar dan is de franchise (het deel dat je zelf moet betalen) vijf keer zo hoog.