Van alfa tot omega 3

Van alfa tot omega 3

Een solidariteitsspel over armoede en onderwijs

Korte speluitleg

Twee ploegen strijden tegen elkaar om op het einde van hun schoolloopbaan zoveel mogelijk diploma's en andere fijne toekomstplannen te kopen. De ene ploeg krijgt echter een kleiner startbudget dan de andere, omdat de deelnemers door lottrekking de rol van 'leerling in kansarmoede' toegewezen kregen. De verschillende schooljaren doorlopen, is voor hen minder vanzelfsprekend.

De ploegen spelen zes verschillende opdrachten tegen elkaar, één opdracht of spel per schooljaar.

Na iedere ronde gaat de 'schoolbel' en worden er facturen en/of situatieveranderingen uitgedeeld. Facturen moeten betaald worden en enkele personages ondergaan een verandering in hun thuissituatie waardoor ze in armoede belanden of net de omgekeerde beweging maken.

 

Welke ploeg kan uiteindelijk de meeste diploma's en mooiste toekomstdromen kopen? De armoedeploeg of de niet-armoedeploeg?

 

'Van alfa tot omega 3' is een drie uur durend spel voor zes tot dertig jongeren van twaalf tot achttien jaar.

 

Chirogroepen kunnen het gratis bestellen via het bestelformulier van Spoor ZeS

Anderen kunnen het spel voor € 6 aankopen of downloaden via de webshop van Samen Tegen Armoede

1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. De realiteit is echter anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand leggen dan kinderen in de binnenbaan?

(Uit de campagnetekst '1 op 5 loopt school in de buitenbaan' van Samen Tegen Armoede)

Van alfa tot omega 3
Contact

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving Engagement Solidariteit.