Tarieven tentverzekeringen

Tarieven tentverzekeringen

Verzekering alle risico’s

Met die verzekering zijn  alle  risico’s gedekt. Het zal je immers maar overkomen dat onbekenden schade toebrengen aan je tenten.  Of dat de tenten gestolen worden uit je lokaal, nog voor je op bivak vertrekt. Of dat er een wegvliegt tijdens een storm. 

Die prijs voor die verzekering is gebaseerd op de waarde van de tenten. Je moet dus de actuele waarde van je tenten kennen.  Bereken de kostprijs met het volgende tariefschema.  Deel de waarde van de tenten door 1000 en vermenigvuldig de uitkomst met het correcte getal uit het tariefschema.

  • Bivak van max. 8 dagen: 14,00 ‰
  • Bivak van max. 14 dagen: 20,63 ‰
  • Bivak van max. 21 dagen: 24,06 ‰
  • Bivak van max. 28 dagen: 27,50 ‰
  • Bivak van max. 35 dagen: 30,94 ‰
  • Bivak van max. 42 dagen: 34,38 ‰

Een voorbeeld: een groep huurt tenten ter waarde van € 6000 en gaat daar 10 dagen mee op bivak.  De verzekering voor die tenten kost dan € 123,78 (6000/1000*20,63).

Er is altijd een minimumpremie van 65 euro per bivak.  

De vrijstelling bedraagt 247 euro.