Tarieven tentverzekeringen

Tarieven tentverzekeringen

Een tent verzekeren kan op een paar manieren.  De Chiro biedt je via haar verzekeraar een polis aan waarin je verschillende opties hebt.  De eerste vraag die je je moet stellen, is tegen welk risico je je wilt indekken.  

Brandschade

Die verzekering dekt de schade door brand aan de tenten zelf. Ze dekt geen stormschade. Alle tenten die je als groep gebruikt, worden in één pakket verzekerd (met een maximale waarde van € 186.960 voor een periode van 15 dagen of een waarde van € 155.800 voor een periode van 30 dagen).

Deze verzekering kost € 90 per bivak.  Er is een vrijstelling van € 222,34.

Verzekering alle risico’s

Met die verzekering zijn ook alle andere risico’s gedekt. Het zal je immers maar overkomen dat onbekenden schade toebrengen aan je tenten.  Of dat de tenten gestolen worden uit je lokaal, nog voor je op bivak vertrekt. Of dat er een wegvliegt tijdens een storm. 

Die prijs voor die verzekering is gebaseerd op de waarde van de tenten.  Je moet dus de actuele waarde van je tenten kennen.  Bereken de kostprijs met het volgende tariefschema.  Deel de waarde van de tenten door 1000 en vermenigvuldig de uitkomst met het correcte getal uit het tariefschema.

  • Bivak van max. 8 dagen: 14,00 ‰
  • Bivak van max. 14 dagen: 20,63 ‰
  • Bivak van max. 21 dagen: 24,06 ‰
  • Bivak van max. 28 dagen: 27,50 ‰
  • Bivak van max. 35 dagen: 30,94 ‰
  • Bivak van max. 42 dagen: 34,38 ‰

Een voorbeeld: een groep huurt tenten ter waarde van € 6000 en gaat daar 10 dagen mee op bivak.  De verzekering voor die tenten kost dan € 123,78 (6000/1000*20,63).

Er is altijd een minimumpremie van 65 euro per bivak.  De vrijstelling bedraagt 247 euro.