Play's-2B lied (2003-2004)

Met Karo en Nette

de bloemen buiten zetten.
Zet j'op je gemak
of ga eens uit je dak.
't Is een leuke compagnie
in de play's 2B!

 

In het aangekleed lokaal,
waar de bende samen is,
wacht een spetterend onthaal,
ook al ruikt het niet zo fris.
't Is de geur die je herkent,
ook op bivak in de tent!

Alle ikken worden ploeg,
soms wat later, dan weer vroeg.
Nodig uit, roep: "kom erbij!"
Zing een lied, boetseer de klei!
Speel het spel, tel af van tien:
drie, twee, één, 'k heb je gezien!

Partituur: 

JTlied_Plays2B.jpg

Category
Audio file
Instrumental
Music score