Overzicht tegemoetkomingen

Overzicht tegemoetkomingen

Ziekenfondsen België 

1)    Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (CM) 
2)    Landsbond van de Neutrale Ziekenfonds (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
3)    Solidaris
4)    Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
5)    Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ)

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp – of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio. 
Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. 

Dit bewijs is geldig voor deze twee mutualiteiten : 


1.    Christelijke Mutualiteit (CM) 

 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag
 • Kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

2.    Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) 

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar 
 • Kamptegemoetkoming : dan krijg je tot 5 euro per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum.

Indien je niet bij één van deze twee ziekenfondsen bent aangesloten, zijn er nog deze mogelijkheden per ziekenfonds : 

1.    Vlaams & Neutraal Ziekenfonds  

 • Kampvergoeding : tot 120 euro per kalenderjaar en per kind
  • Voor kampen en speelpleinen : 5 euro per dag of overnachting
  • Voor schoolreizen en lidgeld van erkende jeugdvereniging : tot 30 euro 
  • Geldt voor alle kampen, schoolreizen, speelpleinwerking en lidgeld van erkende jeugdvereniging
 • In te vullen document : kampvergoeding vnz 
 • Kampvergoeding mindervaliden t.e.m. 18 jaar : tot 250 euro per jaar 
 • In te vullen document : kampvergoeding mindervaliden vnz 

2.    Solidaris

 • Tegemoetkoming lidgeld : maximaal 20 euro per kalenderjaar 
 • In te vullen document : tegemoetkoming lidgeld jeugdbeweging
 • Kamptegemoetkoming : 5 euro per verblijfsdag, tot maximaal 100 euro per kalenderjaar 
 • In te vullen document : kampvergoeding jeugdkampen (let op: duid je regio aan op de website!).

3.    Landsbond Liberale Mutualiteit (LM PLUS – LM MUTPLUS – LM OOST-VLAANDEREN) 

 • LM PLUS = Regio Antwerpen, West – Vlaanderen, Limburg
 • LM MUTPLUS = Regio Vlaams – Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • In te vullen document : jeugd 
 • LM OOST – VLAANDEREN 

OCMW Tussenkomsten 

Ook het OCMW kan tussenkomen. Dit verschilt van situatie tot situatie. Je kan als gezin contact opnemen met de maatschappelijk assistent of er een financiële tussenkomst mogelijk is voor het kind voor lidgeld, of kamptegemoetkoming.