Chirologo + huisstijl

Chirologo + huisstijl

Het Chirologo

Download het logo:

Chirojeugd-Vlaanderen vzw heeft en gebruikt één logo: een wit symbool op een rood vlak (zie de huisstijl). Dat logo is de visuele weergave van het merk 'Chiro' en mag dus niet vervormd worden. Het kan wel gebruikt worden in een samengesteld beeld, waarbij tussen het logo en een rood streepje ofwel de baseline ofwel een tweede logo staat. In dat tweede logo mag geen (deel van een) Chirosymbool verwerkt zijn. Het Chirosymbool is het witte gedeelte van het logo.

Logo mag gebruikt worden door mensen en groepen die zich als 'onderdeel van de beweging', in dienst van (een onderdeel van) de beweging, tot de buitenwereld richten. Bijvoorbeeld:

  • Een groep gebruikt het logo op een groepsblaadje of op brieven naar de ouders van hun leden.
  • Een gewest of verbond gebruikt het logo op een flyer om reclame te maken voor een activiteit.

Tips en richtlijnen voor een goed gebruik zijn te vinden in het Huisstijlhandboekje (zie de huisstijl).

Gebruikt jouw Chirogroep nog steeds een oud Chirologo?

Da's oké, maar misschien is het bij de volgende T-shirt druk of bestelling van een nieuwe vlag toch eens de moeite om te bekijken of je het nieuwe kan gebruiken?

Oudere logo's en hun varianten mogen wél in eender welke publicatie gebruikt worden als illustratie, op voorwaarde dat de tekst gaat over de geschiedenis van (een geleding van) de beweging of over de geschiedenis van het logo zelf. Publicaties van voor de invoering van het huidige huisstijllogo vallen hier natuurlijk niet onder. 

huisstijlgids

Er werd een huisstijlgids geschreven om jullie te helpen bij het gebruik en de elementen van de huisstijl.

 

Logo hoge resolutie