Verzekering voor je evenement

Verzekering voor je evenement

Zijn helpers automatisch verzekerd?

Chiroleiding en vrijwillige medewerkers die helpen een fuif georganiseerd door een Chirogroep zijn verzekerd via de polis van Chirojeugd Vlaanderen.

Voor vrijwillige medewerkers dien je geen afzonderlijke verzekering af te sluiten. Deze mensen vallen onder de standaardverzekering van Chiro. Ze zijn dus verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, dood en invaliditeit en loonverlies.

Opgelet! Wanneer de vzw van jullie Chiro een evenement organiseert dan dienen jullie een extra verzekering af te sluiten voor vrijwillige medewerkers.
Het is namelijk zo dat Chirojeugd Vlaanderen vzw geen andere vzw’s maar enkel feitelijke verenigingen kan verzekeren. Wanneer jullie leidingsploeg dus gaat helpen op het eetfestijn van jullie vzw, dan zijn ze niet verzekerd door de polis van de Chiro. Dit is een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. In dit geval tracht je dus ofwel een extra verzekering voor jullie vrijwilligers te nemen, of het eetfestijn in naam van de feitelijke vereniging te organiseren.

Is ons materiaal verzekerd?

Voor groot materiaal kun je een all-riskverzekering afsluiten bij een makelaar. Bijvoorbeeld bij IC-verzekeringen of Ethias Verzekeringen. Je mailt hen daarvoor vooral met de volgende informatie:

  • De omschrijving van het materiaal
  • De nieuwwaarde
  • Het merk
  • Het bouwjaar

Het is eveneens perfect mogelijk dat bepaalde uitleendiensten vragen vooraleer je materiaal kan ontlenen, een bepaalde verzekering moet afsluiten voor de periode je het materiaal ontleent.

Moeten we ook een verzekering voor de aansprakelijkheid nemen?

Zulke verzekering kan je afsluiten om bepaalde letsels bij de bezoekers te dekken. Vraag dat eerst na bij de eigenaar van de zaal, misschien heeft hij of zij dat al. In Chirolokalen en jeugdhuizen moet dit niet. Voor een feesttent kan je best zulke verzekering nemen.

Denk ook aan je brandverzekering

Ga na of de eigenaar van de zaal al een volledige brandverzekering genomen heeft of dat jullie er ook één moeten nemen.