Aanwezigheden bijhouden

Aanwezigheden bijhouden

Als je een te hoog ledenaantal hebt of een ledenstop hanteert, is het meestal extra belangrijk om oog te hebben voor de aanwezigheden van je leden. Zo krijg je zicht op welke ingeschreven leden er effectief naar de werking komen.

Dat is handig want:

 • Je krijgt zicht op hoe groot jullie teveel aan leden effectief is.
 • Je krijgt zicht op welke leden er eventueel afhaken. Zo kan er een plekje vrijkomen voor een ander lid, of is er wat meer ademruimte bij de leiding.

Hoe pak je het aan?

Bij de Chiro is iedereen welkom. Geef leden dus niet het gevoel dat ze gecontroleerd worden. Zo blijft je Chirogroep toegankelijk. Vink dus niet schools aanwezigheidslijstjes af.

Hieronder vind je enkele speelse, subtiele manieren om zicht te krijgen op de aanwezigheden van je leden:

 • De aspileiding van Chiro Jomokri neemt wekelijks een selfie met de aanwezige leden.
 • Chiro Doedelzak overloopt tijdens de vergadering de ledenaantallen van afgelopen Chironamiddag..
 • De leiding van Chiro Jefke noteert wekelijks op de leidingskring hun ledenaantal op een groot schema.


Maak de aanwezigheden visueel voor leden. Zo stimuleer je hen om te blijven komen.

Enkele voorbeelden:

 • Jongere leden kleuren elke week een figuurtje in als ze aanwezig zijn bij Chiro Scheldebloem.
 • De leden zetten elke week met verf hun handafdruk bij hun naam.

Merk je dat een bepaald lid niet vaak meer komt? Vraag aan de ouders of hun kind nog geïnteresseerd is in de Chiro. Ook hier is het belangrijk om toegankelijk te blijven:

 • Zit niet te dicht op het vel van je leden en hun ouders. Informeer bijvoorbeeld pas als een lid maar één keer in twee maanden geweest is.
 • Stel je vraag heel open, niet te 'beschuldigend'. Het kan immers altijd gebeuren dat een lid niet vaak naar de Chiro komt.
 • Kader waarom je de vraag stelt (zie hoger).
 • Communiceer bij de start van het Chirojaar dat jullie oog zullen hebben voor aanwezigheden en waarom. Zo vallen ouders niet uit de lucht als je vragen begint te stellen.

Hoe vaak moeten leden aanwezig zijn?

Sommige Chirogroepen stellen een regel op dat leden een minimumaantal keren aanwezig moeten zijn op Chironamiddagen tijdens het jaar. Dat varieert van vijf tot tien per jaar en soms ook per afdeling. Die aanwezigheden zijn vaak ook een voorwaarde om mee op kamp te mogen.


Alert zijn voor de aanwezigheden van je  leden is nuttig en natuurlijk wil je dat leden zo veel mogelijk naar de Chiro komen. Dergelijke quota zijn echter niet altijd de beste oplossing want:

 • Leden hebben soms goede redenen waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn, terwijl ze wel heel graag naar de Chiro komen. Daarnaast zijn het vaak de ouders die beslissen of hun (jonge) kinderen al dan niet naar de Chiro gaan.
 • Het lukt niet altijd om consequent met die regel om te gaan. Af en toe zijn er uitzonderingen, wat willekeur en frustraties in de hand kan werken.
 • Het is meer werk voor de leiding: aanwezigheden bijhouden en opvolgen, vragen van ouders, enz.
 • Het is soms gemakkelijker om extra leiding te zoeken om mee op kamp te gaan dan voor een heel Chirojaar. Je kan dus gemakkelijk(er) de draagkracht van de leidingsploeg vergroten op kamp.
 • Die verplichting verhoogt de drempel om bij de Chiro te komen. Bovendien zou de Chiro een plek moeten zijn waar iedereen gewoon mag zijn, zonder voorwaarden, limieten of verplichtingen.
 • Ook op kamp kan je werken aan een hecht groepsgevoel, ook al ken je elkaar daarvoor nog niet goed.

Het is belangrijk om in gesprek te gaan met leden en ouders als je merkt dat leden amper of weinig naar de Chiro komen. Staar je daarbij niet blind op een cijfer, maar kijk naar de goesting en motivatie van het lid om naar de Chiro te komen. Ook de thuissituatie van leden kan meespelen in hoe vaak ze wel of niet naar de activiteiten kunnen komen. Denk aan: gescheiden ouders, hobby, ziekte, enz.