Hoe kan ik spelen aanpassen aan een grote groep leden?

Hoe kan ik spelen aanpassen aan een grote groep leden?

Spelen met een grote groep leden is niet altijd gemakkelijk en heeft invloed op de sfeer. Enkele nadelen:

 • Niet voldoende leiding om de spelen in goede banen te leiden
 • Onvoldoende (spel)materiaal
 • Het is moeilijker om op noden van alle leden in te spelen (‘differentiëren’)
 • Je verliest veel tijd in grote groep, bv. speluitleg voor zoveel kinderen
 • Er vormen zich kliekjes binnen zo'n grote groep leden

“Tijdens een fantasiespel speelde ik een fee die de kinderen mee op sleeptouw nam. Zo'n grote groep leden vraagt echter wel wat meer aandacht en zorg: er is altijd wel iemand die nog naar het toilet moet, pijn heeft, het spel niet begrijpt, enz. Daardoor val je gauw uit je rol en dat doorbreekt de magie van het spel.”

 

Deelnemer inputavonden ledenstop in de Chiro

Enkel tips en aandachtspunten

Dé gouden tip: betrek iedereen bij het spel zodat iedereen plezier heeft. Bevraag je leden daar dus zeker over: wat vinden ze leuk, wat helemaal niet? Probeer ook tijdens een spel je voelsprieten uit te steken en in te spelen op wat je opvangt.

Pas je spel aan

 • Speel een pleinspel met de hele groep zodat je met de leiding gemakkelijker overzicht kan houden over je leden.
  • Het nadeel is wel dat niet elk lid even actief betrokken wordt bij zulke spelen. Een tip daarbij kan zijn om je leden in kleinere groepjes te laten spelen.
 • 'Verminder' je ledenaantal door kinderen een siamese tweeling te laten zijn. Zo worden twee leden één lid.
 • Je kan ook in kleinere groepen opsplitsen en eenzelfde spel in die kleinere groepen spelen. Let wel: daar heb je voldoende leiding én materiaal voor nodig.

Varieer, geef voldoende spelprikkels

 • Twee spelen tegelijk doen kan bijvoorbeeld helpen om je leden meer speelprikkels te geven (zoals de klassieker vlaggenstok tegelijkertijd met zakdoek-leggen en kat-en-muis).
 • Je kan twee ploegen tegen elkaar laten spelen, bv. een soort laddercompetitie, jongens tegen meisjes, enz.
 • Knutselen, toneel en andere creatieve activiteiten zijn ook ideaal voor grote groepen.
 • Leden vrij laten spelen zorgt ook voor variatie. Vrij spelen betekent eigenlijk dat je met de leiding inspeelt op de interesses en spelimpulsen die je leden hebben. Niet elk spel heeft regels of moet volgens een vast stramien verlopen. Bijvoorbeeld:

Bart en Ismaël hebben op het Chiroterrein een aantal voorwerpen gevonden waarmee ze een toren kunnen bouwen. Leidster Imke merkt op waar ze mee bezig zijn en haalt extra materiaal. Met een leeg doek en wat verf kunnen ze misschien wel een eigen vlag of wapenschild maken. Wanneer de toren af is, doen ze alsof ze ridders zijn die een prinses uit de toren moeten redden. Leidster Imke pikt in en speelt de draak die de toren bewaakt, of de bezorgde koningin die de ridder aanmoedigt haar dochter te redden.

Praktisch

 • Is je terrein te krap? Zoek naar grotere locaties en pas je spel daaraan aan. Bv.: Monopoly op een spelbord in een krap lokaal? Ga naar het centrum van je dorp of stad en gebruik de straten, huizen en pleinen als je spelbord!
 • Soms moet je ook 'banale', kleinere praktische zaken wat anders aanpakken, bijvoorbeeld naar het toilet gaan bij jonge leden

De praktische organisatie vraagt soms wat meer taakverdeling bij zo veel leden. Je verliest soms veel tijd door zaken zoals naar het toilet gaan. Bij ons gaat de ene bv naar het toilet met de leden die moeten, de andere zal met de rest al naar het plein gaan om het spel op te starten.

Deelnemer inputavonden

Heb oog voor je leden

 • Verdeel ploegen of groepjes strategisch, zodat niet altijd dezelfde leden bij elkaar in de groep zitten.
 • Maak heel het Chirojaar door werk van kennismaking en niet alleen tijdens de eerste activiteit(en).
 • De oudste leden (keti's en aspi's) kunnen al wat zelfstandiger spelen. Er is niet constant toezicht of sturing nodig. Bijvoorbeeld:

Wanneer de aspi's op zondag aankomen aan de lokalen is hun leiding niet aanwezig. Wel vinden ze een briefje in het lokaal met een mysterieuze boodschap dat ze op zoek moeten naar de leiding. Tips kunnen ze verzamelen door opdrachten te doen tegen de tijd. Via WhatsApp staan de aspi's in contact met hun leiding om de tips door te spelen.

 • Keti's en aspi's zitten vaak zelf boordevol spelideeën. Laat hen zelf eens een activiteit uitwerken.
 • Schakel af en toe je aspi's in om mee een spel te begeleiden, materiaal klaar te zetten, enz. Zo maken ze al kennis met de rol van leiding én ontlasten ze de leidingsploeg.
  • Let wel: laat je aspi's er nooit alleen voor staan. Begeleid hen in hun rol.
 • Een grote groep maakt het extra moeilijk om iedereen eens aan de beurt te laten komen. Daar kan je creatieve oplossingen voor bedenken.

 

Voorbeeld: een 'kiespotje' waar een stokje per lid in zit. Daarop staat dan de naam en het ene uiterste is geel geschilderd, het andere uiterste blauw (bijvoorbeeld). Alle stokjes staan met dezelfde kleur naar boven. Daaruit trekt iemand een stokje om te bepalen wie er aan de beurt is. Ben je gekozen, dan wordt je stokje omgedraaid zodat de andere kleur bovenaan staat. Zo wordt duidelijk dat dat stokje al gekozen is.

Spelinspiratie voor grote groepen

Fata Morgana (aka een-tegen-allen):

Stel je afdeling voor een uitdaging, bijvoorbeeld: organiseer op het einde van de Chironamiddag een kleine show waarin de volgende elementen aanwezig zijn:

 • Minstens vijftig toeschouwers
 • Een podium
 • Een act: dansen, toneel, comedy, circus, enz.
 • Een attentie voor alle toeschouwers
 • ...

Die uitdagingen moet je natuurlijk qua moeilijkheid aanpassen aan de leeftijd van je leden. Zo'n ‘Fata Morgana’ zorgt ervoor dat je leden kan 'verdelen' over verschillende taakjes en op die manier kunnen ze ook een activiteit kiezen die het meest aanleunt bij hun interesses. De podiumbeesten steken dan waarschijnlijk de show in elkaar, creatievelingen zorgen voor de attentie voor toeschouwers, enz.

Minutenspel:

Tijdens een minutenspel heeft elke speler (of groepje spelers) een eigen 'scenario' op papier met per minuut een opdracht of gebeurtenis. Met de leiding bewaak je de tijd en geef je aan wanneer een nieuwe minuut start (bv.: “Minuut 9 start nu!”). Zo weten je leden dat ze aan de volgende opdracht moeten beginnen. De opdrachten van de verschillende leden hebben ook invloed op elkaar, en soms zullen ze iets samen moeten doen. Op die manier is elk lid actief bezig en spelen ze toch samen (download/link spelendatabank).

Het honderdspel:

Verdeel de groep in twee teams. Elk team heeft een kamp (liefst in een bos) en een set kaartjes met getallen van 1 tot 100. Doel van het spel? De 100 van het andere team veroveren. Elke speler heeft een kaartje en gaat in het bos mensen van het andere team aantikken. Beide spelers laten hun kaartje zien. Wie het hoogste kaartje heeft, wint en krijgt het kaartje van de andere. Er zijn enkele uitzonderingen: de 1 wint van alle getallen van 10 tot 19, de 2 wint van alles van 20 tot 29, enz. De 10 is het enige kaartje dat van de 100 kan winnen.

•    Chiro Viersel speelde op hun 'groot Chiroweekend' een spannend competitiespel met zo'n 200 deelnemers: 'Het sterkste element'.

•    Meer spelen zoeken? Dat kan via de spelendatabank: