Fiscaal aftrekbare giften

Fiscaal aftrekbare giften

Heel wat mensen geven jaarlijks meer dan € 40 aan allerhande goede doelen. Vaak doen ze dat vlugger als ze dat kunnen aftrekken van de belastingen. Dat kan alleen als dat goede doel door het Ministerie van Financiën erkend werd om dergelijke giften te ontvangen.
Chirojeugd-Vlaanderen vzw werd zo erkend. Als je als Chirogroep fiscaal aftrekbare giften wilt ontvangen, dan kan dat! Je moet het wel via een omweggetje doen, namelijk via het nationaal secretariaat.

En daarvoor moet je deze procedure volgen.

 1. Vul het projectormulier in en bezorg het ons via mail of post!
  Let wel:
  • Je moet een concreet project invullen (bv. verbouwing lokaal, aankoop tenten, aankoop spelmateriaal).
  • We mogen geen giften doorstorten aan vzw’s, we kunnen het bedrage wél doorstorten aan feitelijke verenigingen.
 2. Zoek schenkers en vraag hen minstens € 40 te storten op het rekeningnummer BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, met de vermelding “gift” en het stamnummer van je Chirogroep.
 3. Zodra die giften bij ons aankomen, storten we ze op jullie rekening.
 4. Begin maart van het volgende jaar krijgen de schenkers een attest van ons secretariaat.
 5. De belastingdienst kan komen controleren of de ontvangen giften gebruikt werden voor het project van de vereniging. Daarvoor moet je de facturen bijhouden.