Groter, sterker, breder

Groter, sterker, breder

1. Verspreiding van de Chirogeest

In 1945 is de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij. De studiekring heeft tijdens de oorlogsjaren uitgemaakt hoe de nieuwe beweging er zal uitzien. Nu is het tijd om de ontwikkelde ideeën naar de lokale groepen te verspreiden.

Voor de Chirojeugd breken er gouden tijden aan. Het ledenaantal neemt fors toe en aan de top blijven ze nieuwe ideeën uitwerken. Om de nieuwe Chirogeest te verspreiden zet de Landsbond echt alle mogelijke middelen in:

Publicaties en film
  • De Keure
  • De afdelingsboekjes
  • LichtGloed en andere tijdschriften
  • Chiro in de cinema: Jeugdstorm en Licht der bergen

De Banier

Een grote beweging als de Chiro kost geld. Om niet financieel afhankelijk te zijn van anderen wordt in 1946 de nationale verkoopdienst opgericht: de Chirobanier. Hier kunnen zowel de jongens als de meisjes hun uniformen, kentekens, keukenmateriaal en zakkalenders kopen. De naam van de verkoopdienst wordt in 1957 afgekort tot De Banier.

Grote evenementen

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Chirojeugd genoeg zelfvertrouwen om een sprong in de grote wereld te wagen. De beweging organiseert grote evenementen die een enorme indruk nalaten op deelnemers en toeschouwers. Een greep uit het ‘grootse’ verleden:

  • Landdagen
  • Chiromales
  • Bedevaarten

2. De Chiro is geen eiland

In de jaren 1930 en 1940 heeft de Chiro veel weg van een afgeschermd jeugdrijk waar Christus Koning de plak zwaait. In de jaren 1950 beseft de Landsbond dat de Chiro meer open moet worden. Ook niet-leden moeten kunnen meegenieten van de Chirowerking.

Daarom gaan ze experimenteren met open werkvormen of verbrede werking. Onder het motto ‘De Chiro is geen eiland, maar een theebuiltje dat heel de parochie moet doordringen’ worden er in de jaren 1950 en 1960 verschillende initiatieven gelanceerd.

  • Pat, het bonte blad
  • Jeugdhuizen
  • Catechese en bezinning

3. Chiro Overzee

In de jaren 1950 ontstaan de eerste Chirogroepen overzee.  Ze worden opgericht door Vlaamse missionarissen. Die nemen het Chiroconcept mee naar landen als Congo, Ghana, Zuid-Afrika, de Fillipijnen, Taïwan, Rwanda, Burundi, Chili en Haïti.

De Vlaamse Chiro volgt de buitenlandse Chirogroepen op de voet. Er worden uitwisselingsstages georganiseerd, in de leidingbladen verschijnen geregeld artikels over de buitenlandse Chirogroepen en in januari zamelen de Chiroleden geld in voor de missielanden.

Later neemt Broederlijke Delen deze financiële steun over. De Chiro onderschrijft op haar beurt de acties van Broederlijk Delen.