Samenvatting: 
Tussentijdse evaluatie van het groepsgebeuren. Elk groepslid komt op voor wat hij/zij belangrijk vindt, nodig heeft voor zichzelf, nodig vindt voor de groep. Op deze manier worden groepsnormen bepaald en/of veranderd.
Verloop: 

Iedere deelnemer schrijft op een stuk papier de 10 geboden die hij zou willen opstellen voor deze groep. De papiertjes worden doorgegeven. Iedere deelnemer noteert ondertussen eventuele bemerkingen. Nadien praat men over ieders wensen die in deze gebodsvormen naar voor gekomen zijn. Eventueel kan met de aangebrachte uitspraken een collage gemaakt worden, men maakt een besluit, d.i. afspraken die men in deze groep wil nakomen.

 

Materiaal

Papier voor elke deelnemer, Pennen
Duur: 30 minuten
Intensiteit: 1
Spelers: van 2 tot 20
Soort: methodiek
Thema's: evaluatie , evalueren , Beperkingen