Samenvatting: 
Een kleinere ploeg dan vorig jaar en te veel activiteiten om nog gedaan te krijgen? Nieuwe ideeën maar geen ruimte in het drukke schema om ze uit te voeren? Of gewoon nieuwsgierig naar de kosten en baten van jullie activiteiten? Gebruik deze methodiek om uit te zoeken welke activiteiten van je ploeg echt de moeite lonen en welke activiteiten je misschien beter kan laten vallen.
 
Doelstelling: 
De activiteiten van je ploeg evalueren op de inzet die ze vereisen en de return die ze opleveren.
 
Verloop: 

Schrijf op voorhand alle activiteiten die je ploeg momenteel doet in een werkjaar twee maal op kaartjes. 

Verdeel je ploeg in twee groepen. 

Eén groep krijgt de opdracht om de kaartjes met de activiteiten te rangschikken naargelang de draaglast, dus de inzet die ze vragen van de ploeg. Rangschik ze van weinig naar veel inzet. 

De andere groep moet de activiteiten rangschikken van weinig naar veel return. Zij moeten dus nadenken over hoeveel de activiteiten terug opbrengen voor de ploeg. Je kan deze 'baten' heel ruim interpreteren. 

Nadat de twee groepjes tot hun rangschikking zijn gekomen, worden de twee resultaten gecombineerd tot één raster (zie het voorbeeld hieronder)

false

Legende: 

  • Laaghangend fruit: een activiteit die weinig werk vraagt maar ook niet veel oplevert.
  • Bodemloze putten: activiteiten waar veel werk in wordt gestoken maar die een minimale return hebben. Deze activiteiten worden best afgestoten, indien mogelijk.
  • Goudmijnen: activiteiten waar weinig werk in wordt gestoken, maar waar wel veel return uit voortkomt. 
  • Bright like a diamond: hier staan de activiteiten waar veel werk in wordt gestoken, maar die ook veel opleveren voor de ploeg. Met deze projecten kan een ploeg als het ware schitteren!

Het raster toont welke activiteiten echt de moeite waard zijn om op te blijven inzetten en welke activiteiten best achterwege worden gelaten. Belangrijk is wel dat alle activiteiten en hun plaats in het rooster door de ploeg worden besproken om samen de juiste conclusies te trekken. 

 

Duur: 90 minuten
Intensiteit: 1
Leeftijd: van 18 tot jaaar
Soort: methodiek
Thema's: evaluatie , reflecteren