Thema brainstorm

Samenvatting: 
Om tot een goed thema te komen voor: een Chirozondag, een weekend, een bivak, een aspitrant, ect, is het fijn om eerst "breed" te gaan: welke 101 zotte thema's denken we aan? Deze methodiek tracht in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk verschillende zaken op papier te zetten.

 

Verloop: 

In 't kort: iedereen neemt plaats rond de tafel en krijgt een papier onder de neus geschoven, zie bijlage. In verschillende stappen worden hier een aantal zaken op neergeschreven, telkens door een andere persoon (tussen elke stap wordt het papier doorgeschoven naar de volgende persoon).

In 't lang: Elke persoon krijgt een afgedrukte A4 in zijn bezit, zie bijlage. Er wordt in verschillende stappen gewerkt, die hieronder staan opgelijst. Elke stap duurt zo'n 2 à 3 minuten, dit kan de begeleiding naar eigen aanvoelen korter of langer maken. Bij elke stap vult elke persoon themagerelateerde zaken op het papier, tot de ronde ten einde is, dan wordt het papier in wijzerzin doorgeschoven en start de volgende ronde: de volgende persoon vult aan.

  • 1e stap: Vul op plaats 1 in: je meest favoriete thema dat je ooit beleefd hebt. Bv. Prison Break
  • 2e stap (en dus ook de tweede persoon): vul op de streepjes zaken in die je associeert met dit thema. Bv. gevangenis, tattoo's, vechtpartijen, slecht eten,...
  • 3e stap: Vul op plaats 2 in: het thema dat je ooit had willen doen, maar dat er nog nooit van gekomen is. Bv. Sprookjes: 101 sprookjes ineen gevlochten à la Shrek. 
  • 4e stap: Vul op de streepjes naast plaats 2 de zaken in die je associeert met dit thema. Bv. 7 mijlslaarzen, assepoester, 2Pac, Superman,...
  • 5e stap: Vul op plaats 3 in: een thema dat je associeert met beide thema's, met hierin elementen die teruggaan op beide thema's. Bv. "The Grimm Escape"
  • 6e stap: Bij deze stap wordt het papier niet gewisseld van eigenaar. De persoon die het nieuwe thema bedacht heeft legt uit: Ik heb deze twee thema's op papier staan en volgende elementen werden hieraan gelinkt. Dit heeft geresulteerd in het gemeenschappelijk thema x. Volgende elementen breng ik hier mee in verband: Batman wordt opgesloten in de gevangenis en wil ontsnappen. Van het slechte, vette eten wordt hij echter zo dik dat iedereen hem fatman begint te noemen. Met de hulp van de gelaarsde kat en pinokkio kan hij ontsnappen, ect....

Uiteindelijk wordt er een thema gekozen dat iedereen ok vindt. Er kunnen elementen uit de verschillende thema's die iedereen voorsteld geplukt worden.

Opmerkingen: 
Het document in de bijlage kan naar believen worden aangepast. Ter info: Ovivo staat voor Oost-Vlaams interverbondelijk overleg. Deze methodiek werd gebruikt om tot een gezamelijk Oost-Vlaams animatorthema te komen.

 

Materiaal

Afgeprinte formulieren, 1 per persoon: zie bijlage. 1 balben per persoon
Duur: 30 minuten
Intensiteit: 1
Leeftijd: van 18 tot jaaar
Spelers: van 2 tot 20
Soort: methodiek
Thema's: brainstormen