Samenvatting: 
Gedaan met zomaar losse ideetjes spuien bij de zoektocht naar nieuwe of betere activiteiten! Deze methodiek vertrekt vanuit de kern van jullie bestaan en werkt van binnen uit naar nieuwe ideeën toe.
 

Doel: Nieuwe ideeën bedenken voor je ploeg.

false

Basisconcept: ‘the golden circle’

Het idee is om bij het zoeken naar nieuwe ideeën te vertrekken vanuit het midden van de cirkel. We gaan dus niet zomaar uit de losse pols op zoek naar nieuwe activiteiten, maar vertrekken vanuit de kern van ons bestaan en werken van daaruit toe naar nieuwe ideeën.

WHY?

Iedereen denkt na over een persoonlijk waw-moment in de verschillende groepen (vb. gewesten, lokale groepen, ...) waarmee je ploeg (in ons geval: het verbond) te maken heeft. Zo kunnen jullie proberen je vinger te leggen op de meerwaarde van jullie ploeg voor deze verschillende groepen.

Dit waren onze vragen over de waw-momenten:

  • Waarom zit je bij ’t verbond? Waar of wanneer was het verbond zo ‘waw’ dat je er graag bij wou?
  • Wanneer zorgde het verbond bij een/jouw gewest voor een waw-moment?
  • Hoe bezorgt verbond Limburg andere diensten/commissies/redacties waw-momenten volgens jou?
  • Wanneer heeft het verbond een waw-impact op de wereld buiten de Chiro?
  • Kan je een voorbeeld geven van een moment dat het verbond voor jou als leiding (of zelfs lid) van een lokale groep echt zorgde voor kippenvel/ontzag/respect?

Voor de antwoorden op deze vragen krijgt iedereen één post-it per vraag en zijn er zoveel flappen als er vragen zijn waar de antwoorden op terecht komen.

Geef een aantal voorbeelden van missies van bedrijven en organisaties (vb. Apple, de Scouts, …), in de vorm van een kort ‘verbind-de-juiste-missie-met-het-juiste-bedrijf’-spelletje. Nu iedereen weet wat een missie is, is het de bedoeling om uit de flappen van de waw-denkoefening één missie te formuleren voor jullie ploeg. Probeer woorden die veel voorkomen van op de flappen te clusteren, en van hieruit een missie te formuleren.

HOW?

Deel jullie ploeg in zoveel groepjes op als er in de vorige ronde posters waren en geef elk groepje een poster met antwoorden bij een vraag van het vorige deel van de oefening. De bedoeling is dat ze ‘manieren waarop’/adjectieven gaan bedenken die passen bij de missie (geformuleerd bij ‘why’) en bij hun poster (dus: doelgroep). Vb: snel, participatief, op maat, … Probeer hierna alle adjectieven te clusteren tot een 3- à 6-tal adjectieven, waarbij jullie dan telkens een superheld bedenken en een naam geven.

WHAT?

Uiteindelijk gaan jullie op zoek naar nieuwe ideeën op basis van de twee voorgaande oefeningen. Knutsel een spelbord waar de missie uit de eerste oefening in het midden van het bord staat. Per superheld is er een pad van lege vakjes dat loopt van de rand van het spelbord naar het midden waar de missie staat. De bedoeling is dat jullie nu gaan nadenken over wat de verschillende superhelden (die staan voor de ‘how’) zouden doen om aan de missie te werken. Beurt om beurt oppert iedereen een idee dat past bij een bepaalde superheld. Elk idee wordt in een leeg vakje genoteerd en de superheld mag een vakje opschuiven, om zo uiteindelijk de missie te bereiken. De regel is dat er geen activiteiten mogen worden voorgesteld die al gedaan worden

Nadat er zo heel wat ideeën zijn verzameld, wordt elk idee kort voorgesteld. Iedereen rond de tafel heeft een groene (‘ja, tof, goed plan!’), gele (‘ik voel er wel iets voor maar ik zie het nog niet helemaal’) en rode (‘nee, dit is het toch niet’) moodcard, waarmee per idee kort kan worden getoond of er al dan niet animo is voor het idee.

De beste ideeën (= de groene) worden mee naar huis genomen door ‘informateurs’ die onderzoeken hoe haalbaar het idee is en op het planningsweekend – indien het idee haalbaar is – een vrij concreet voorstel kunnen doen over het idee. Zo kan op planningsweekend (of op een latere vergadering) snel beslist worden of deze ideeën ook een plaatsje krijgen in de kalender.

 

Duur: 120 minuten
Intensiteit: 2
Leeftijd: van 18 tot jaaar
Spelers: van 5 tot 20
Soort: methodiek
Thema's: ploegvorming en groepsdynamica