De jeugdraad - Samenstelling & Structuur

De jeugdraad - Samenstelling & Structuur

Samenstelling

In de jeugdraad kunnen jongeren zitten die afgevaardigd zijn door hun (jeugd)vereniging, maar ook jongeren die gewoon geïnteresseerd zijn in het jeugdbeleid van de stad of gemeente waarin ze wonen.

Je hoeft geen inwoner te zijn om deel te nemen aan de jeugdraad, zolang de vereniging die jij vertegenwoordigt maar actief is in de gemeente.  Als je in Meerhout woont, maar in de Chiro van Geel zit, is het dus helemaal geen probleem om in Geel naar de jeugdraad te gaan.

Het is perfect mogelijk dat je jeugdraad enkel bestaat uit jeugdwerkafgevaardigden of volledig uit onafhankelijke geïnteresseerde jongeren.  Een mix is de beste keuze.  Bovendien is het belangrijk dat de jeugdraad een afspiegeling is van de jongeren in je gemeente.  Zorg daarom voor evenwichtige verhoudingen op het gebied van geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, enz. Zo heeft de jeugdraad een duidelijker beeld van wat er leeft bij álle kinderen en jongeren in de gemeente.

Meestal is de minimumleeftijd 16 en de maximumleeftijd 30 jaar, maar dat verschilt van jeugdraad tot jeugdraad.  Aspi's kunnen dus als individuele jongere lid zijn van de jeugdraad.

Wist je dat het wettelijk vastgelegd is dat je niet meer dan 2/3 mannen of meer dan 2/3 vrouwen in een adviesraad mag hebben?

Iemand die verkozen is in de gemeenteraad of een politieke taak uitoefent binnen de gemeente is een politiek mandataris.  Die mensen mogen aanwezig zijn op de jeugdraad, maar hebben er geen stem.  Dat is bijvoorbeeld een gemeenteraadslid, een OCMW-raadslid, een lid van de personeelsdienst, enz. Politieke jongerenverenigingen mogen aanwezig zijn op de jeugdraad en hebben wel stemrecht.  De Vlaamse overheid moet hen wel erkend hebben als jeugdwerkinitiatief.

Structuur

De jeugdraad hoeft geen bepaalde structuur te hebben.  De beste jeugdraad is er een voor en door jongeren, en die functioneert op een manier die de leden zelf het beste vinden.

Veel jeugdraden kiezen nog vaak voor een dagelijks bestuur om vergaderingen voor te bereiden en activiteiten uit te werken, en een algemene vergadering waar alles besproken wordt.  Sommige jeugdraden richten werkgroepjes of deelraden op, bijvoorbeeld een jeugdwerkraad of een werkgroep die inhoudelijk een thema verder uitspit.

In een jeugdraad heb je meestal een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester (allemaal m/v/x, natuurlijk).

Statuten, afsprakennota & huishoudelijk reglement

Om te weten hoe je optimaal inspraak kunt hebben of om te weten wie je het beste kunt aanspreken bij een bepaalde vraag, is het handig voor jezelf en buitenstaanders om de structuur van je eigen jeugdraad te kennen.  Die kun je meestal vinden in de volgende documenten:

  • De statuten van de jeugdraad.  Die gaan over de structuur van de jeugdraad en worden goedgekeurd door het gemeentebestuur.
  • Het huishoudelijk reglement gaat over de interne werking van de jeugdraad.  Dat document beschrijft vooral de onderlinge taakverdeling of afspraken.  Hierin heeft het gemeentebestuur geen stem.
  • De afsprakennota gaat dan weer over de relatie tussen het gemeentebestuur, de jeugddienst en de jeugdraad.  Hierin worden bijvoorbeeld adviestermijnen vastgelegd.