De buurt

De buurt

Ook je buurt is een belangrijke speler om leden te werven. In je buurt speel je, ga je op tocht, organiseer je activiteiten,… je bent met andere woorden regelmatig zichtbaar in je buurt. Door zelf bewust stil te staan bij wie en wat zich in jouw buurt bevindt, kan je heel wat potentiële leden en hun ouders aanspreken. Ook zijn er heel wat andere partners die jullie kunnen helpen bij het opbouwen van een imago, het aanspreken en werven van (nieuwe) leden en hun ouders of een handje toesteken bij jullie organisatie. Meer betrokkenheid met je buurt creëren is dus ook een belangrijke factor bij het werven van nieuwe leden. Enkele aandachtspunten:

 • Breng je buurt in kaart: waar spelen jullie vaak met jullie leden en waar zijn jullie dus zichtbaar? Welke organisaties en mensen zijn daar in de buurt? Met wie hebben we regelmatig contact en met wie (nog) niet? Op deze manier kan je potentiële nieuwe leden op’t oog komen!
 • Werk op maat van je buurt: als je zicht hebt op wie zich rondom je bevindt en wie potentiële nieuwe leden (en ouders ervan) zijn, kan je werken aan de toegankelijkheid van je Chirowerking. Zit je bijvoorbeeld in een wijk waar enkele arme gezinnen zijn, kan je nadenken over hoe jullie lidgeld goedkoper kan, of een tweedehandssysteem voor Chirokledij opzetten.
 • Toon jezelf!
  • Wees aanwezig op lokale initiatieven zoals een buurtfeest, de kerstmarkt, een evenement van het jeugdhuis,…
  • Gebruik je Chiroactiviteiten om mee uit te pakken naar de buitenwereld toe.
  • Heb aandacht voor je imago: hoe tonen jullie je naar de buitenwereld toe?
  • Probeer voor jezelf en naar anderen toe de essentie te vatten van wat Chiro juist is.
 • Gebruik andere partners en organisaties in de buurt als brugfiguur voor kinderen, jongeren en hun ouders die je voorheen nog niet bereikte. Denk hierbij aan het OCMW, het asielcentrum, de buurtwerker van Arktos,…

In de brochure vind je heel wat inspiratie voor concrete wervingsacties: een vriendjesdag organiseren, werven in scholen, acties in je buurt,… Houd bij je wervingsacties zeker ook rekening met ouders en kinderen voor wie het concept Chiro totaal onbekend is.  Deze mensen zal je wat meer uitleg moeten geven. Handige handvaten hiervoor zijn onder andere de ouderbrochures, als ook de welkomstbrochure, daarin wordt kernachtig gevat wat Chiro juist inhoudt. Schakel hiervoor ook brugfiguren in!