Tenten huren

Tenten huren

Ga je op tentenkamp of wil je tenten bij je gebouwen zetten? Zorg er dan voor dat je op tijd je tenten aanvraagt. Ontdek nù hoe je dat het beste doet.

ULDK: Doe je aanvraag tijdig!

Voor de zomer van 2020 start de aanvraagperiode op 4 november 2019! Zorg ervoor dat je op tijd je tenten aanvraagt bij het ULDK via www.cjsm.be/uldk. Je moet je als aanvrager al op voorhand hebben geregistreerd.

Je factuur van afgelopen zomer nog niet betaald? Dan kan je geen nieuwe tenten aanvragen. Dus zorg ervoor dat die betaling zeker gebeurd is!

We hebben te veel tenten gekregen 

Geef dat ten laatste 45 dagen voor de afhaaldatum door aan de uitleendienst. Dan annuleer je kosteloos, én help je er andere groepen mee verder. 

Let op! Je riskeert een boete als je bij het afhalen van de tenten  plots beslist om minder tenten mee te nemen dan voorzien, of als bij controle vastgesteld wordt dat je niet alle tenten gebruikt hebt.

We hebben te weinig of geen tenten gekregen

Dat is lastig, maar geen paniek, er zijn voldoende alternatieven.

Defensie

Wie helemaal geen tenten kreeg bij ULDK kan beroep doen op de tenten van Defensie. Daarover vind je alle info op de weigeringsbrief van de uitleendienst zelf. Verdere info kan je hier vinden. 

Ga in afwachting toch al op zoek naar een ander alternatief. De kans dat je (voldoende) tenten bij Defensie krijgt, is klein.

Huur een tent bij een andere Chirogroep

Ga er lenen/huren bij een andere Chirogroep of jeugdbeweging uit de buurt. Hier kan je zien welke groepen die tenten verhuren. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een materialendatabank.

Via het gewest of verbond kan je Chirogroepen vinden in je buurt die eventueel tenten verhuren.

Privéverhuur

Een duurdere oplossing is de privéverhuur. Tevenrent is zo’n alternatief: zij verhuren tenten (gelijkaardig aan patrouille-en seniortenten).

Andere kanalen

  • Plaats een oproep via de Facebookgroepen 'Als je't mij vraagt: chiro' of 'CHIRO'.
  • Plaats een zoekertje via Dubbelpunt ([email protected])
  • Neem contact op met [email protected] 

Tenten uitlenen bij ULDK: Enkele tips 

  • Vergeet je toezeggingsformulier/contract niet! Zonder krijg je je tenten niet mee.
  • Tel je tenten en de verschillende onderdelen goed!  Een verhuurdienst laat je telkens een document ondertekenen met hoeveel tenten je ophaalt of terugbrengt. Dat document is de basis voor je factuur en bij conflicten!  Laat één iemand dus alleen maar tellen terwijl je tenten laadt of lost. Zorg ook dat je kleine onderdelen zoals haringen, hamers, raampjes, … telt.
  • Zorg dat je voldoende mensen meeneemt als je de tenten gaat afhalen en terugbrengen . Voor het ULDK staat het minimum aantal personen staat vermeld op het toezeggingsformulier.  De ULDK kan boetes aanrekenen als jullie met te weinig opdagen.  Dit geldt ook voor het ophalen van tenten van Defensie.

  • ULDK voert controles uit, voornamelijk om te kijken of de ontleende tenten wel echt gebruikt worden: je tenten moeten opgesteld zijn en juist gebruikt worden.  Die tenten zijn slaapgelegenheid, er moeten dus bedden in staan.

  • Annuleer je teveel aan tenten! Voorkom een boete en help andere groepen uit de nood. Elk jaar kunnen nog een 20tal groepen geholpen worden door de annuleringen van andere. 
  • Zorg ervoor dat de juiste persoon de juiste formulieren krijgt!  Er is vaak maar één contactpersoon per groep. Dit is de persoon die de aanvraag deed. Zorg er dus zeker voor dat jullie de juiste persoon doorgeven  Zo zijn jullie op tijd op de hoogte als er dingen zouden wijzigen.

Tenten verzekeren?

Moet/kan ik deze tenten verzekeren? Meer info bij verzekeringen

ULDK

Achter de schermen bij de ULDK