Beleidsnota's

De Chiro maakt voor de Vlaamse overheid een beleidsnota voor 4 jaar. Dat zijn onze voorstellen voor wat we die drie jaar willen doen.
We dienen die nota in bij de Vlaamse overheid. Die sluit daar met ons een beheersovereenkomst over. We spreken daarin met hen af welke dingen we definitief opnemen en zij geven ons daar geld voor.