Beleidsnota's

Beleidsnota's

De Chiro maakt voor de Vlaamse overheid een beleidsnota van 4 jaar. In de beleidsnota schrijven we onze plannen voor de komende jaren: waar willen we aan werken, wat willen we bereiken en op welke manier willen we dat doen?
We dienen die nota in bij de Vlaamse overheid. De overheid sluit daar met ons een beheersovereenkomst over af, waarin we afspreken welke dingen we definitief opnemen. De overheid voorziet het geld om dit plan uit te voeren.