Auto's en Chiroverzekeringen

Auto's en Chiroverzekeringen

Dikwijls gebruik je een auto voor je Chirowerk. Op zich is dat geen probleem… tot je een ongeval hebt. Naast de schade aan derden (die gedekt wordt door de autoverzekering) blijf je dan achter met je eigen schade. De Chiro wordt zo al snel een zeer dure hobby. Of je vraagt aan ouders om je afdeling naar het zwembad te vervoeren, of je kookploeg doet inkopen met hun wagen en onderweg gebeurt er iets… Als je in opdracht van je Chirogroep met de wagen rijdt, en je hebt schade, wordt het vaak moeilijk: wie zal dat betalen?

Voor die schadegevallen is er de verzekering “omnium voor Chiroverplaatsingen”. Die dekt de eigen schade bij een ongeval en zorgt er dus voor dat je niet met een financiële kater achterblijft.

Procedure

Je vult het on-line formulier in en stuurt het ons door. Wij maken een factuur voor het aantal dagen dat je je auto wil laten verzekeren. Heb je een ongeval, dan geef je dat aan via de verzekeringslink in GAP.

Premie

Je betaalt € 7,3 per dag. Je ontvangt een factuur nadat je het formulier invulde.

Wat is er verzekerd?

De personenauto, auto dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtwagen die op het aanvraagformulier voor een tijdelijke omniumverzekering vermeld is en die in België ingeschreven is. De aanhangwagen is meeverzekerd als zijn kenmerken (merk, chassisnummer, kenteken) op het aanvraagformulier vermeld zijn.

De verzekering dekt de eigen schade na een ongeval met een maximaal bedrag van € 25 000. De maximale cataloguswaarde van je wagen is € 50000 (exclusief BTW). De verzekering dekt de werkelijke waarde. 

 

Wie is er verzekerd?

Enkel de bestuurder die je aangeeft op het formulier is verzekerd.

Wanneer ben je verzekerd?

De verzekering geldt tijdens de verplaatsingen die de bestuurder met het verzekerde voertuig uitvoert in het kader van Chiroactiviteiten. Ze vangt ten vroegste aan 3 dagen nadat het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een tijdelijke omniumverzekering bij Chirojeugd Vlaanderen ontvangen wordt, tenzij dit formulier een latere begindatum vermeldt. De verzekering voor het verzekerde voertuig stopt op de einddatum (om 24 uur) die het aanvraagformulier vermeldt. De verzekering voor één voertuig kan de 30 aaneengesloten dagen niet overschrijden. Je bent verzekerd in alle landen die op je groene kaart vermeld staan. 

Vrijstelling

Er is een vrijstelling van € 500 per schadegeval. De eerste €500 schade betaal je dus zelf. De rest van de schade (tot aan het maximale bedrag) wordt door de verzekering betaald. Die vrijstelling geldt ook bij diefstal. Bij glasbreuk is de vrijstelling € 200, tenzij de herstelling uitgevoerd wordt bij Carglass, dan bedraagt ze € 0. 

Bij een schadegeval zonder gekende tegenpartij, tenzij uit het proces-verbaal blijkt dat er een vluchtmisdrijf of vandalisme werd gepleegd, worden de hierboven vermelde franchises verdubeld. 

Extra aandachtspunten over auto's en Chiroverzekering

  • Laat je iets vallen op een auto of maak je er een kras in, dan komt dat op je eigen familiale polis terecht. Als je dat niet hebt, neemt de Chiropolis dat op.
  • Bij een car-wash komt de verzekering niet tussen!
  • Heb je een ongeval met de auto in Chiroverband, dan wordt dat door de autoverzekering van de bestuurder/eigenaar gedekt. Verwondingen van Chiroleden en –leiding vallen onder de Chiropolis én onder de burgerlijke aansprakelijkheidsclausule van de autoverzekering. Zorg dat ouders e.d. hier altijd van op de hoogte zijn.
  • Laat je auto niet door iemand anders besturen of bestuur zelf niet iemand anders auto in Chiroverband.

Nog meer lezen:

Lees er hier de polis op na .