Attest van lidmaatschap

Attest van lidmaatschap

In een echtscheidingsprocedure vraagt een van de ouders soms om een attest. Dat attest moet dan aantonen wanneer (in welke werkjaren) het kind ingeschreven was en wanneer het mee op kamp gegaan is.

Het nationaal secretariaat kan je zo'n attest niet bezorgen. Wanneer iemand lid geweest is, weten we wel, maar niet wanneer iemand mee was op kamp. Die info kan bovendien enkel uit GAP komen als je daar de inschrijvingen voor je kampen bijhoudt (dat is niet verplicht maar voor gevallen als dit dus wel handig ;)).

 

In het onderstaande document is de datum ingevuld - kijk na of die aangepast werd. De twee in het geel gemarkeerde stukjes tekst vervang je door de naam van je groep en de naam van de persoon (zoals aangegeven). Vul nog de info in de tabel in en druk het attest daarna af. Een contactpersoon voor de groep kan ten slotte de info onderaan op de stippellijntjes aanvullen en het attest ondertekenen.